Jesteś tutaj:

Kategoria: Tu mieszkam, tu zmieniam

W Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego od października 2021 r. do stycznia 2023 r. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Do działań zrealizowanych w ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem angażowali się w formie wolontariatu uczniowie technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcącego. Łącznie w działaniach uczestniczyło 23 wolontariuszy. Była to dla nich okazja poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, integracja z lokalną społecznością oraz zdobycie doświadczenia współpracy w zespole.

W ramach projektu zrealizowano liczne wydarzenia, warsztaty, spotkania i akcje, tj.:

 • Wsparcie na starcie – zajęcia wprowadzające do wolontariatu,
 • Nowoczesne budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • Warsztaty z animacji,
 • Konferencja z udziałem psychologa dot. radzenia sobie ze stresem,
 • Młodzi mają głos! Spotkanie z prawnikiem,
 • Cykl wyjazdów do DPS: uczennice technikum fryzjerskiego – wolontariuszki obsługiwali podopiecznych,
 • Nowoczesny Szkolny Salon Urody,
 • Młodzi budowlańcy chętnie pomogą: uczniowie technikum budowlanego – wolontariusze wykonali proste prace dla osób starszych i samotnych,
 • Zbiórka żywności dla Banku Żywności,
 • Moli mali przyjaciele – akcja czytania bajek i zabaw młodzieży z przedszkolakami,
 • Młodzieżowa Rada Gminy – młodzież prowadziła konsultacje z władzami Gminy.

Podczas spotkania została przedstawiona relacja z realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. Uczestnikom spotkania został zapewniony poczęstunek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 30.01.2023 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem uczennice-wolontariuszki świadczyły usługi fryzjerskie dla babci i dziadka. Działanie było realizowane
w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 01.10.2021 r. do 31.01.2023 r. z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
w ramach Funduszy EOG.

Z okazji Dnia babci i dziadka wolontariuszki technikum fryzjerskiego świadczyły usługi fryzjerskie zaproszonym z tej okazji babciom i dziadkom. W działaniu wzięło udział 12 uczennic – wolontariuszek.

W dniu 31.01.2023 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem uczennice – wolontariuszki prowadziły akcję czytania bajek i zabaw dla przedszkolaków z gminy Jeżowe. W akcji czytania bajek dla przedszkolaków udział wzięło 9 uczennic-wolontariuszek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Spotkania autorskie z osobami aktywnie działającymi skierowane do mieszkańców realizowane były w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 23.11.2022 r. w Świetlicy Jeżowe Błądki odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą Panem Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem. Spotkanie skierowane było do lokalnych liderów, działaczy społecznych, mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek.

W dniu 26.01.2023 r. w Harasiukach odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działająca z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Spotkanie przeprowadziła Pani Elżbieta Tomczak. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek i wynagrodzenie prowadzącej.

W dniu 30.01.2023 r. w Nowosielcu odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Spotkanie przeprowadził Pan Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, lokalny lider, działacz społeczny, inicjator różnych przedsięwzięć ważnych dla lokalnej społeczności. Tematem spotkania było inicjowanie działań społecznych, aktywność w sferze publicznej, zachęcanie do uczestniczenia w wyborach jako formie partycypacji społecznej i decydowanie o tym co może być w przyszłości.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 06.01.2023 r. w Krzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne dla lokalnych mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięło udział 33 seniorów. Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m.in. śpiewy, tańce.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 28.12.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Rudnika nad Sanem, Ulanowa, Niska i Krzeszowa. Spotkanie miało na celu integrację środowiskową seniorów. W spotkaniu wzięło udział 48 seniorów.

Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m. in. śpiewy, występy kabaretowe.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

WYJAZD INTEGRACYJNY MIESZKAŃCÓW WOLINY NA ROZTOCZE

W dniu 21 października 2022 r. został zorganizowany wyjazd integracyjny mieszkańców Woliny na Roztocze w ramach konkursu na realizację wybranych inicjatyw przez lokalnych liderów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W wyjeździe wzięło udział 20 osób.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali Muzeum Zamoyskich w Zamościu, Stare Miasto i Rynek w Zamościu. W Szczebrzeszynie zapoznali się z historią miasta (pomnik Chrząszcza). Zwiedzali zabytki w Zwierzyńcu i Parku Przyrody, następnie piękną okolice Roztocza.

PIKNIK ROLNICZO – MOTORYZACYJNY

W dniu 30 października 2022 r. został zorganizowany Piknik rolniczo – motoryzacyjny w Rudniku nad Sanem w ramach konkursu na realizację wybranych inicjatyw przez lokalnych liderów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Na mieszkańców i licznie przybyłych gości czekały zabytkowe auta i motocykle, a także cieszące się ogromną popularnością sprzęty rolnicze. Szczególną ciekawość budziły traktory. Dla najmłodszych przewidziane były darmowe atrakcje: dmuchańce, zabawy z animatorami, mydlane bańki.

Uczestnicy mogli skosztować gorącego specjału „pieczaki” serwowanego w towarzystwie grillowanych kiełbasek. Obecni na pikniku mogli wziąć udział w konkursie wiedzy rolniczej, a także w bezpłatnej loterii fantowej, w której do wygrania były bony na zakupy.

IMPREZA PLENEROWA „RAZEM JAKBY LEPIEJ – DAWNO, DAWNO TEMU, A DZISIAJ…”

W dniu 17 listopada 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Hucisku została zorganizowana Impreza plenerowa „Razem jakby lepiej – dawno, dawno temu, a dzisiaj…” w ramach konkursu na realizację wybranych inicjatyw przez lokalnych liderów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W imprezie uczestniczyło ponad 150 osób, w tym 60 dzieci.

Dzieci poznały dawne gry i zabawy popularne w dzieciństwie ich rodziców. Spędziły aktywnie czas z rówieśnikami i swoimi rodzicami, wszyscy razem rywalizowali i współpracowali. Dzieci poznały ciekawe, a trochę już zapomniane formy spędzania wolnego czasu. Wspólnie spędzony czas wpłynął na pogłębienie więzi społecznych i rodzinnych. Pokazał wszystkim. Że „Razem jakby lepiej”. Każde dziecko za udział w rywalizacjach otrzymało słodki upominek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 24.11.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięli udział głównie seniorzy należący do Klubu Seniora w Ulanowie.
Spotkanie miało na celu integrację środowiska seniorów. W spotkaniu wzięło udział 44 seniorów.

Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m.in. skecze, śpiewanie, pokaz mody.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniach 30 września – 1 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach we współpracy z Powiatem Niżańskim.

W dniu 30 września 2022 r. zwiedzano Szydłów, a następnie Wiązownicę Kolonię, gdzie odbyło się spotkanie z lokalnym liderem Panem Jackiem Piwowarskim działającym w Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało obiad dla uczestników wizyty. Kolejnym punktem był przejazd do Koćmierzowa i zakwaterowanie
w Gościńcu. Dzień zakończyła wspólna kolacja przy ognisku z lokalnym liderem Panem Stanisławem Baską.

W dniu 1 października 2022 r. w Wiązownicy Kolonii uczestnicy wzięli udział w warsztatach z pieczenia proziaków oraz poznali tajniki budowy pieca i kuchni. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach we współpracy z Powiatem Niżańskim organizują konkurs na realizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Wybrane inicjatywy będą realizowane przez lokalnych liderów, we współpracy z Stowarzyszeniem NCR. Złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję oceny wniosków. Do realizacji zostaną wybrane trzy wnioski (najlepsze w ramach każdej inicjatywy). 
Do pobrania:

Do góry