Jesteś tutaj:

Kategoria: Seniorzy ponownie aktywni

pr59

Jedną z najprostszych form aktywności dla seniorów są spacery. W ramach inicjatywy  „Seniorzy ponownie aktywni” również zaplanowano te formę aktywności. Seniorzy odbyli cztery spacery zakończone poczęstunkiem – po jednym spacerze w każdym z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 56 osób.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Altana nad stawami na Warchołach to jedno z miejsc, w których lubią się wspólnie spotykać seniorzy z powiatu niżańskiego. Spotkanie integracyjne zorganizowano również z ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni”. Jego celem było dalsze pogłębianie integracji seniorów, rozwój solidarności i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Na spotkanie przybyli seniorzy z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 60 osób. Spotkaniu towarzyszyło wspólne grillowanie, liczne występy artystyczne, śpiewy i tańce.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Posiadanie wiedzy z zakresu zdrowia jest niezwykle istotne zwłaszcza w wieku senioralnym, kiedy to różne dolegliwości coraz częściej dają o sobie znać. W związku z tym w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni” zaplanowano dwa spotkania z pielęgniarką z zakresu zdrowia. Drugie spotkanie odbyło się 13 września 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. W spotkaniu wzięło udział 28 seniorów. Celem spotkania było podniesienie wiedzy seniorów z zakresu zdrowia. Zaproszona pielęgniarka poruszyła m.in. tematykę zdrowego i aktywnego życia dostosowanego do możliwości i wieku, sposobów walki z dolegliwościami, choroby zakaźne i szczepienia (COVID19).

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Wyjazdy to jedna z ulubionych form aktywności seniorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni” zorganizowano wyjazd integracyjno-zdrowotny w Lasy Janowskie. Celem zorganizowanego wyjazdu była wspólna integracja i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.

Pierwszym punktem wyjazdu były Momoty Górne i „dzieło serca i rąk” czyli zabytkowy, drewniany kościółek oraz jego otoczenie. Kolejnym punktem wyjazdu było Portowe Wzgórze, gdzie seniorzy odwiedzili pomnik, mogiły i przeszli trasę pieszą. Następnie seniorzy odwiedzili miejscowość Szklarnia i wysłuchali poruszającej historii sanitariuszki „Basi”. Następnie udano się na obiad, po którym zwiedzono wystawę przyrodniczą zlokalizowaną w siedzibie Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz samo otoczenie budynku. W drodze powrotnej zatrzymano się w centrum Janowa Lubelskiego aby seniorzy mogli spróbować janowskich lodów.

Wyjazd był obsługiwany cały czas przez przewodnika-pilota, dzięki czemu seniorzy na bieżąco poznawali historię i współczesne ciekawostki dotyczące zwiedzanego obszaru.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 41 osób.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Posiadanie wiedzy z zakresu zdrowia jest niezwykle istotne zwłaszcza w wieku senioralnym, kiedy to różne dolegliwości coraz częściej dają o sobie znać. W związku z tym w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni” zaplanowano dwa spotkania z pielęgniarką z zakresu zdrowia. Pierwsze z tych spotkań odbyło się 25 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie. W spotkaniu wzięło udział 20 seniorów. Celem spotkania było podniesienie wiedzy seniorów z zakresu zdrowia. Zaproszona pielęgniarka poruszyła m.in. tematykę zdrowego i aktywnego życia dostosowanego do możliwości i wieku, sposobów walki z dolegliwościami, choroby zakaźne i szczepienia (COVID19).

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o inicjatywie i zaplanowanych działaniach. Na spotkaniu omówiono plan działania, wstępny podział obowiązków, poinformowano o konieczności promocji projektu w środowisku lokalnym. W spotkaniu wzięło udział 15 seniorów.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. grupa nieformalna pod nazwą „Grupa Inicjatyw Różnych” (w składzie: Katarzyna Woźniak, Stanisław Drygaś, Małgorzata Janiec) pod patronatem Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje inicjatywę „Seniorzy ponownie aktywni”.

Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Celem inicjatywy jest łagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na seniorów z terenu powiatu niżańskiego poprzez organizację działań edukacyjno-integracyjnych.

Odbiorcy inicjatywy to seniorzy z terenu powiatu niżańskiego – osoby w większości po 60 r.ż., głównie skupieni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ok. 300 osób), obejmującym 4 koła terenowe tj. Rudnik nad Sanem, Nisko, Krzeszów, Ulanów.

W ramach inicjatywy zostaną zrealizowane następujące działania:

  • spotkanie organizacyjne,
  • spotkania z zakresu zdrowia,
  • spacery integracyjno-zdrowotne,
  • wyjazd integracyjno-zdrowotny,
  • spotkanie integracyjne.

Na realizację inicjatywy grupa nieformalna pozyskała środki w wysokości 5.500,00 zł.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Do góry