Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2023

W dniu 28 grudnia 2023 r. w restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERiI tj. Rudnika nad Sanem, Niska, Krzeszowa i Ulanowa. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały: rezultaty i efekty poszczególnych działań, prezentacja multimedialna, dokumentacja fotograficzna, wnioski i rekomendacje na przyszłość. Seniorzy tradycyjnie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne.

Spotkanie podsumowujące było ostatnim działaniem zrealizowanym w ramach projektu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim seniorom za udział w projekcie!

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Jednym z priorytetów programu „Aktywni+” jest Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Jedną z form jest udział w różnego rodzaju zajęciach czy warsztatach.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zorganizowało kilka rodzajów zajęć:

warsztaty śpiewu (w zajęciach wzięły udział 2 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem i Ulanowa, łącznie 26 osób),

zajęcia gimnastyczne (w zajęciach wzięła udział grupa 13 seniorów z Rudnika nad Sanem),

zajęcia taneczno-ruchowe (w zajęciach wzięły udział 3 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Ulanowa, łącznie 35 osób),

zajęcia z języka angielskiego (w zajęciach wzięła udział grupa 8 seniorów z Niska),

warsztaty z zakresu nowych technologii (w zajęciach wzięły udział 3 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Niska, łącznie 19 osób).

Celem zajęć/warsztatów była, w zależności od ich rodzaju, aktywizacja seniorów, poprawa sprawności fizycznej i samopoczucia, udoskonalenie techniki śpiewu, poznanie i ćwiczenie nowych pieśni, praca nad emisją głosu, przygotowywanie się do występów, podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów z zakresu obsługi nowych technologii czy języka angielskiego.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W dniu 14 grudnia 2023 r. odbyło się czwarte i zarazem ostatnie spotkanie Klubu Turysty w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem) należący do Klubu Turysty. W ramach spotkania podsumowano całość dotychczasowych prac w ramach projektu, wszystkie zrealizowane wyjazdy, omówiono sprawę kalendarza dla seniora i spotkania podsumowującego.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Wyjazdy aktywizacyjne do instytucji kultury to jedna z ulubionych form aktywności seniorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” zorganizowało dwa wyjazdy aktywizacyjne, które zostały zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

28 listopada 2023 r. seniorzy z Niska i Krzeszowa pojechali do Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie na spektakl-balet „Dziadek do orzechów”.

10 grudnia 2023 r. seniorzy z Rudnika nad Sanem i Ulanowa pojechali do Ave Teatru w Rzeszowie na spektakl „Poprawka z miłości”.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Do góry