Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2023

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Turysty w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem) należący do Klubu Turysty. W ramach spotkania omówiono zasady działania Klubu Turysty oraz wyjazdy planowane do realizacji.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o inicjatywie i zaplanowanych działaniach. Na spotkaniu omówiono plan działania, wstępny podział obowiązków, poinformowano o konieczności promocji projektu w środowisku lokalnym. W spotkaniu wzięło udział 15 seniorów.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. grupa nieformalna pod nazwą „Grupa Inicjatyw Różnych” (w składzie: Katarzyna Woźniak, Stanisław Drygaś, Małgorzata Janiec) pod patronatem Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje inicjatywę „Seniorzy ponownie aktywni”.

Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Celem inicjatywy jest łagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na seniorów z terenu powiatu niżańskiego poprzez organizację działań edukacyjno-integracyjnych.

Odbiorcy inicjatywy to seniorzy z terenu powiatu niżańskiego – osoby w większości po 60 r.ż., głównie skupieni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ok. 300 osób), obejmującym 4 koła terenowe tj. Rudnik nad Sanem, Nisko, Krzeszów, Ulanów.

W ramach inicjatywy zostaną zrealizowane następujące działania:

  • spotkanie organizacyjne,
  • spotkania z zakresu zdrowia,
  • spacery integracyjno-zdrowotne,
  • wyjazd integracyjno-zdrowotny,
  • spotkanie integracyjne.

Na realizację inicjatywy grupa nieformalna pozyskała środki w wysokości 5.500,00 zł.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Do góry