Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2023

W okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa to seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • „Aktywni w swojej miejscowości” (spotkania plenerowe, wspólne spacery, wspólne wycieczki rowerowe),
  • „Aktywni kulturalnie” (warsztaty śpiewu, występy seniorów, wyjazdy aktywizacyjne do filharmonii/teatru/operetki),
  • „Aktywni i sprawni” (szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym i wolontariatu, pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, wyjazdy aktywizacyjno-zdrowotne „Szlakiem świętokrzyskich uzdrowisk”),
  • „Aktywni i ciekawi świata” (Klub Turysty, wyjazd aktywizacyjny),
  • „Aktywni i zaradni we współczesnym świecie” (zajęcia z języka angielskiego, warsztaty z zakresu nowych technologii, wydanie kalendarza, spotkanie podsumowujące).

Na realizację projektu Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” otrzymało kwotę 83.253,20 zł.

Do góry