Jesteś tutaj:

Autor: administrator

Jury konkursu wyłoniło 31 finalistów, którzy przeszli do II etapu.
II etap odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w formie online.

Gratulujemy!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Przypomnienie – do 24.10.2022 r. można zgłaszać się do konkursu historycznego online!

Konkurs wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918 – 1921”.

Harmonogram:

Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316

I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku) o godz. 17.00 i będzie aktywny 40 minut

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00

II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

6 października 2022 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem została przeprowadzona Gra edukacyjna pod tytułem „Odzyskanie Niepodległości. Pierwsi Prezydenci II Rzeczypospolitej”. Gra została zrealizowana w ramach projektu „Razem dla Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

W grze wzięły udział klasy pierwsza liceum oraz pierwsza technikum, a pomagali w jej realizacji i czuwali nad wykonaniem zadań starsi uczniowie z klasy III Liceum i III Technikum. W trakcie gry uczniowie wykonali szereg zaplanowanych uprzednio rozmaitych zadań np. rozwiązywali quiz, odnajdywali i odczytywali kody QR, deklamowali wiersze oraz rozpoznawali postacie historyczne wraz z utworami patriotycznymi. Końcową konkurencją było ułożenie życzeń dla naszej Ojczyzny i wizualizacja ich w formie plakatu. Po kilkugodzinnych zmaganiach i podliczeniu punktów zostały ogłoszone wyniki a uroczystego wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród dokonał Pan Dyrektor Szkoły Stanisław Haduch.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W dniach 30 września – 1 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach we współpracy z Powiatem Niżańskim.

W dniu 30 września 2022 r. zwiedzano Szydłów, a następnie Wiązownicę Kolonię, gdzie odbyło się spotkanie z lokalnym liderem Panem Jackiem Piwowarskim działającym w Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało obiad dla uczestników wizyty. Kolejnym punktem był przejazd do Koćmierzowa i zakwaterowanie
w Gościńcu. Dzień zakończyła wspólna kolacja przy ognisku z lokalnym liderem Panem Stanisławem Baską.

W dniu 1 października 2022 r. w Wiązownicy Kolonii uczestnicy wzięli udział w warsztatach z pieczenia proziaków oraz poznali tajniki budowy pieca i kuchni. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Organizatorem Konkursu wiedzy: „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921” jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  zadania  „Razem dla Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tematyka konkursu dotyczy pierwszych lat funkcjonowania II Rzeczypospolitej (1918-1921) – odrodzenie RP, gospodarka, ustrój. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy historycznej dotyczącej tego okresu.

Harmonogram:

  1. Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316
  2. I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie szkoły)
  3. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00
  4. II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach we współpracy z Powiatem Niżańskim organizują konkurs na realizację inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Wybrane inicjatywy będą realizowane przez lokalnych liderów, we współpracy z Stowarzyszeniem NCR. Złożone wnioski zostaną ocenione przez komisję oceny wniosków. Do realizacji zostaną wybrane trzy wnioski (najlepsze w ramach każdej inicjatywy). 
Do pobrania:

W dniu 10.09.2022 r. odbył się wyjazd do Szydłowa w ramach projektu „Seniorzy z pasją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych PZERiI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

Seniorzy zwiedzali Szydłów m.in. Kościół Św. Władysława, Synagogę, Zamek, Bramę Krakowską, Kościół Wszystkich Świętych. Następnie „Pustylnie Złotego Lasu w Rytwianach i Zamek Tarnowskich w Dzikowie.

Seniorom został zapewniony autokar, wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu, ubezpieczenie.

Do góry