SZKOLENIE Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM STARSZYM I WOLONTARIATU W RAMACH PROJEKTU „SENIORZY AKTYWNI I KREATYWNI”

W dniu 25 października 2023 r. odbyło się szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym i wolontariatu. Szkolenie było skierowane do seniorów i zostało zorganizowane w ramach  projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W szkoleniu wzięło udział 16 seniorów. W wyniku odbytego szkolenia uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzę z zakresu wolontariatu. Wiadomości nabyte na szkoleniu będą przydatne seniorom podczas sprawowania opieki nad innymi seniorami.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *