Jesteś tutaj:

Kategoria: Seniorzy z pasją

W dniu 10.09.2022 r. odbył się wyjazd do Szydłowa w ramach projektu „Seniorzy z pasją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych PZERiI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

Seniorzy zwiedzali Szydłów m.in. Kościół Św. Władysława, Synagogę, Zamek, Bramę Krakowską, Kościół Wszystkich Świętych. Następnie „Pustylnie Złotego Lasu w Rytwianach i Zamek Tarnowskich w Dzikowie.

Seniorom został zapewniony autokar, wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu, ubezpieczenie.

W dniach 24-25.08.2022 r. odbył się 2-dniowy wyjazd aktywizacyjno-zdrowotny „Szlakiem podkarpackich uzdrowisk” w ramach projektu „Seniorzy z pasją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

W dniu 24.08.2022 r. seniorzy zwiedzali Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój, a także cerkiew pod wezwaniem Św. Trójcy w Sanoku.

W dniu 25.08.2022 r. seniorzy zwiedzali uzdrowisko Polańczyk i zaporę w Solinie (rejs statkiem po zalewie). W drodze powrotnej w Starej Wsi koło Brzozowa zwiedzali Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, Muzeum Misyjne i Ogrody Biblijne.

Seniorom został zapewniony autokar, nocleg, wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu i ubezpieczenie.

W dniach 16-17.08.2022 r. odbył się wyjazd 2-dniowy do Przemyśla i okolic w ramach projektu „Seniorzy z pasją” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021-2025.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

W dniu 16.08.2022 r. seniorzy zwiedzali miedzy innymi: Bolestraszyce, ALBOREUM w Bolestraszycach, Zamek w Krasiczynie i park zamkowy następnie udali się do Kalwarii Pacławskiej, gdzie zostali zakwaterowani na nocleg w Domu Pielgrzyma.

W dniu 17.08.2022 r. seniorzy uczestniczyli w porannej Mszy Świętej w Bazylice w Kalwarii Pacławskiej. Następnie udali się do Przemyśla, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzali m.in. Kopiec Tatarski, Fort Borek, Klasztory, kościoły oraz Rynek. Seniorom został zapewniony autokar, nocleg, wyżywienie, przewodnik, bilety wstępu, ubezpieczenie.

W okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

W dniu 2 sierpnia 2022 r. w Ulanowie odbyło się spotkanie plenerowe. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem). Organizatorem i gospodarzem spotkania był Klub Seniora w Ulanowie. Seniorzy bawili się przy wspólnych tańcach, śpiewie i wspólnym grillowaniu. Dodatkową atrakcją był spływ galarem po rzece San.

Dofinansowano ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

W dniu 28 lipca 2022 r. w Krzeszowie „NAD BŁĘKITNYM SANEM” odbyło się spotkanie plenerowe. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem). Organizatorem i gospodarzem spotkania był Klub Seniora w Krzeszowie. Seniorzy bawili się przy wspólnych tańcach, śpiewie i wspólnym grillowaniu.

Dofinansowano ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dot. ww. projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele seniorów z terenu Powiatu Niżańskiego. W spotkaniu wziął udział również Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dofinansowano ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W okresie od 1 maja 2022 r. do  31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Celem projektu jest aktywizacja seniorów z terenu Powiatu Niżańskiego.

Projekt skierowany jest do seniorów (osób po 60 roku życia) z terenu powiatu niżańskiego.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Aktywni w swojej miejscowości: spotkania plenerowe, wspólne spacery, wspólne wycieczki rowerowe, konkurs fotograficzny,

2. Aktywni kulturalnie: warsztaty śpiewu, występy seniorów, wyjazdy aktywizacyjne do filharmonii/teatru/operetki, wyjazdy do kina, koncert z okazji dnia seniora,

3. Aktywni i sprawni: szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym i wolontariatu, pomoc osobom starszym przez seniorów wolontariuszy, spotkania z dietetykiem z zakresu zdrowego odżywiania, spotkania z fizjoterapeutą, zajęcia gimnastyczne, wyjazd aktywizacyjno-zdrowotny „Szlakiem podkarpackich uzdrowisk”,

4. Aktywni i ciekawi świata: Klub Turysty, wyjazdy aktywizacyjne,

5. aktywni i zaradni we współczesnym świecie: zajęcia z języka angielskiego, warsztaty artystyczno-manualne, warsztaty z zakresu nowych technologii, wydanie kalendarza, wydanie folderu, spotkanie podsumowujące.

Dofinansowano ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Do góry