Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2023

Jedną z najprostszych form aktywności dla seniorów są spacery. W ramach inicjatywy  „Seniorzy ponownie aktywni” również zaplanowano te formę aktywności. Seniorzy odbyli cztery spacery zakończone poczęstunkiem – po jednym spacerze w każdym z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 56 osób.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W dniu 25 października 2023 r. odbyło się szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym i wolontariatu. Szkolenie było skierowane do seniorów i zostało zorganizowane w ramach  projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W szkoleniu wzięło udział 16 seniorów. W wyniku odbytego szkolenia uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzę z zakresu wolontariatu. Wiadomości nabyte na szkoleniu będą przydatne seniorom podczas sprawowania opieki nad innymi seniorami.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Wspólne spotkania seniorów z terenu powiatu niżańskiego cieszyły się duża popularnością. Ostatnie ze spotkań lokalnych odbyło się 22 października 2023 r. w Krzeszowie. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Tym razem gospodarzem spotkania byli seniorzy z Krzeszowa i tak jak przy poprzednich spotkaniach gościli u siebie seniorów z pozostałych Kół Terenowych tj. Rudnika nad Sanem, Ulanowa i Niska. Spotkaniu towarzyszył wspólny poczęstunek, liczne występy artystyczne, śpiewy i tańce. Na spotkaniu pojawiła się również nowość – grupa seniorów  zorganizowała pokaz mody! Uczestnicy spotkania mogli podziwiać przygotowane stroje, zarówno te z minionych lat, jak i współczesne.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W dniu 16 października 2023 r. odbyło się trzecie spotkanie Klubu Turysty w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem) należący do Klubu Turysty. W ramach spotkania podsumowano wszystkie dotychczasowe wyjazdy zrealizowane w ramach projektu, omówiono najbliższe dwa wyjazdy do Rzeszowa oraz wstępnie uzgodniono późniejsze działania.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Jazda rowerem na świeżym powietrzu to bardzo dobry sposób na poprawę i utrzymanie sprawności fizycznej oraz dotlenienie organizmu. Wycieczki rowerowe są jeszcze przyjemniejsze w towarzystwie! Niżańscy seniorzy dali temu przykład pokonując wspólnie lokalne trasy. W okresie od 29 sierpnia do 6 października 2023 r. seniorzy z trzech Kół Terenowych (Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów) zrealizowali w kołach 4 wycieczki rowerowe, w których wzięło udział łącznie 49 uczestników. Każda wycieczka rozpoczynała się od spotkania całej grupy w ustalonym miejscu, następnie przejazd rowerami ustaloną trasą, a na końcu spotkanie. Wycieczki zostały zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

„Pod dębem” to jedno z ulubionych miejsc spotkań rudnickich seniorów, nie mogło więc zabraknąć spotkania pod dębem w projekcie „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spotkanie pod dębem odbyło się 4 października 2023 r. i było kolejnym ze spotkań lokalnych. Tym razem gospodarzem spotkania byli seniorzy z Rudnika nad Sanem i tak jak przy poprzednich spotkaniach gościli u siebie seniorów z pozostałych Kół Terenowych tj. Krzeszowa, Ulanowa i Niska. Spotkaniu towarzyszyło wspólne grillowanie, liczne występy artystyczne, śpiewy i tańce.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Krzeszowie.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Do góry