Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktywny senior

W okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizowało projekt pt. „Aktywny senior” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu.

Grupą docelową projektu byli seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

Działania w ramach projektu były realizowane według następujących ścieżek:

I. Edukacja lokalno-regionalna „Cudze chwalicie…”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Spotkanie edukacyjno-lokalne z kulturą flisacką w Ulanowie. W ramach spotkanie 70 seniorów wzięło udział w biesiadzie flisackiej. Biesiadę poprzedziło zwiedzanie Muzeum Flisactwa Polskiego.

2) Spotkanie edukacyjno-lokalne „Nad Błękitnym Sanem” w Krzeszowie. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W spotkaniu wzięło udział 75 seniorów.

3) Wyjazd edukacyjno-regionalny do Jarosławia i okolic. W ramach wyjazdu ponad 40 seniorów zwiedziło centrum  Jarosławia (m.in. Kamienicę Orsettich, Podziemne Przejście Turystyczne, Rynek i okolice oraz piękną cerkiew grekokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego), Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz niewielki skansen przy Zajeździe „Pastewnik” w Przeworsku.

II. Edukacja kulturalna „Kulturalne spotkania”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Warsztaty śpiewu. Ponad 20 członków Zespołu Śpiewaczego „Wiklina” z Rudnika nad Sanem wzięło udział w 30-godzinnych warsztatach śpiewu. Ponadto na potrzeby Zespołu zostały zakupione jednolite elementy strojów.

2) Występy seniorów. Seniorzy uczęszczający na warsztaty śpiewu prezentowali swoje umiejętności m.in. podczas uroczystości i przeglądów twórczości seniorskiej.

3) Spotkanie edukacyjno-kulturalne w Nisku. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W ramach spotkania seniorzy z Koła Terenowego w Nisku zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.

4) Wyjazdy edukacyjne do filharmonii/teatru/operetki. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy: do Teatru Muzycznego w Lublinie na koncert „Anna German i Bernard Ładysz jakich nie znacie”, do Filharmonii Lubelskiej na koncert „Magia starego kina” i do Teatru im. Juliusz Osterwy w Lublinie na spektakl „Seks nocy letniej”. Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

III. Edukacja prozdrowotna i na rzecz opieki nad osobami starszymi „Żyjemy zdrowo i pomagamy”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1)Szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym. W szkoleniu wzięło udział 16 seniorów z czterech Kół Terenowych. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzy z zakresu wolontariatu.

2) Pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy. Seniorzy którzy wzięli udział w ww. szkoleniu zaangażowali się w pomoc innym osobom starszym. Na zasadzie wolontariatu pomagali osobom potrzebującym m.in. w codziennych obowiązkach.

3) Spotkania edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 seniorów.

4) Spotkania edukacyjne z ratownikiem. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z ratownikiem medycznym, mające na celu przypomnienie seniorom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach wzięło udział prawie 90 seniorów.

5) Zajęcia gimnastyczne. W każdym z czterech kół terenowych zorganizowano zajęcia gimnastyczne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i samopoczucia seniorów. W zajęciach wzięło udział łącznie prawie 50 seniorów.

6) Wyjazdy edukacyjno-zdrowotne do Solca-Zdrój i okolic. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy do Solca-Zdroju i okolic (Ujazd lub Busko Zdrój). Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

IV. Edukacja turystyczna „Podróże w nieznane”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Klub Turysty. Kontynuowano działalność Klubu Turysty, w ramach którego kilkunastu seniorów brało udział w przygotowaniach wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu.

2) Wyjazd edukacyjno-turystyczny „Szlakiem Piastowskich Grodów”. W ramach 4-dniowego wyjazdu 44 seniorów zwiedziło Poznań, Gniezno, Kruszwicę, Kórnik, Ostrów Lednicki i Licheń.

V. Edukacja z zakresu funkcjonowania we współczesnym świecie „Będzie nam łatwiej”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Zajęcia z języka angielskiego. Utworzono dwie grupy: w Rudniku nad Sanem i Nisku. Każda grupa została objęta 30-godzinnymi zajęciami prowadzonymi na poziomie podstawowym. Uczestnicy poznali podstawowe zwroty w języku angielskim oraz nauczyli się reagować w najbardziej typowych sytuacjach. W zajęciach wzięło udział 22 seniorów.

2) Warsztaty artystyczno-manualne. Utworzono trzy grupy warsztatowe – w Rudniku nad Sanem, Nisku i Ulanowie. Każda grupa została objęta 20-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki tworzenia biżuterii i wykonywania różnego rodzaju dekoracji. W warsztatach wzięło udział 30 seniorów.

3) Warsztaty dekoracji stołów. Utworzono cztery grupy warsztatowe – po jednej w każdym z czterech kół terenowych. Każda grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki dekoracji stołów w zależności od pory roku i okoliczności. W warsztatach wzięło udział ponad 50 seniorów.

4) Warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbywały się w Ulanowie. Grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy nabywali zarówno teoretyczna jak i praktyczną wiedzę z zakresu fotografowania. W warsztatach wzięło udział 10 seniorów.

5) Wydanie kalendarza dla seniora z informacjami i fotorelacją z realizacji projektu.

6) Spotkanie podsumowujące. Seniorzy biorący udział w projekcie wezmą udział w spotkaniu podsumowującym w restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku nad Sanem. Na spotkaniu zostanie dokonane podsumowania projektu, a seniorzy zaprezentują swoje występy artystyczne. Dopełnieniem spotkania będzie wspólna kolacja i zabawa przy muzyce w wykonaniu kapeli.

„Aktywny senior” to już dziesiąty projekt realizowany dla seniorów przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” i piąty w ramach programu ASOS. Projekty te od kilku lat cieszą się wśród seniorów z terenu powiatu niżańskiego bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem.

Na realizację projektu „Aktywny senior” Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 134 102,00 zł.

Dziękujemy serdecznie wszystkim seniorom za udział w projekcie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu.

Do góry