Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2020

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język obcy to podstawa”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego do udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia w miejscowościach: Nisko, Rudnik nad Sanem, Jeżowe, Leżajsk.

Różne poziomy.

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

W okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizowało projekt pt. „Aktywny senior” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu.

Grupą docelową projektu byli seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

Działania w ramach projektu były realizowane według następujących ścieżek:

I. Edukacja lokalno-regionalna „Cudze chwalicie…”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Spotkanie edukacyjno-lokalne z kulturą flisacką w Ulanowie. W ramach spotkanie 70 seniorów wzięło udział w biesiadzie flisackiej. Biesiadę poprzedziło zwiedzanie Muzeum Flisactwa Polskiego.

2) Spotkanie edukacyjno-lokalne „Nad Błękitnym Sanem” w Krzeszowie. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W spotkaniu wzięło udział 75 seniorów.

3) Wyjazd edukacyjno-regionalny do Jarosławia i okolic. W ramach wyjazdu ponad 40 seniorów zwiedziło centrum  Jarosławia (m.in. Kamienicę Orsettich, Podziemne Przejście Turystyczne, Rynek i okolice oraz piękną cerkiew grekokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego), Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz niewielki skansen przy Zajeździe „Pastewnik” w Przeworsku.

II. Edukacja kulturalna „Kulturalne spotkania”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Warsztaty śpiewu. Ponad 20 członków Zespołu Śpiewaczego „Wiklina” z Rudnika nad Sanem wzięło udział w 30-godzinnych warsztatach śpiewu. Ponadto na potrzeby Zespołu zostały zakupione jednolite elementy strojów.

2) Występy seniorów. Seniorzy uczęszczający na warsztaty śpiewu prezentowali swoje umiejętności m.in. podczas uroczystości i przeglądów twórczości seniorskiej.

3) Spotkanie edukacyjno-kulturalne w Nisku. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W ramach spotkania seniorzy z Koła Terenowego w Nisku zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.

4) Wyjazdy edukacyjne do filharmonii/teatru/operetki. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy: do Teatru Muzycznego w Lublinie na koncert „Anna German i Bernard Ładysz jakich nie znacie”, do Filharmonii Lubelskiej na koncert „Magia starego kina” i do Teatru im. Juliusz Osterwy w Lublinie na spektakl „Seks nocy letniej”. Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

III. Edukacja prozdrowotna i na rzecz opieki nad osobami starszymi „Żyjemy zdrowo i pomagamy”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1)Szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym. W szkoleniu wzięło udział 16 seniorów z czterech Kół Terenowych. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzy z zakresu wolontariatu.

2) Pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy. Seniorzy którzy wzięli udział w ww. szkoleniu zaangażowali się w pomoc innym osobom starszym. Na zasadzie wolontariatu pomagali osobom potrzebującym m.in. w codziennych obowiązkach.

3) Spotkania edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 seniorów.

4) Spotkania edukacyjne z ratownikiem. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z ratownikiem medycznym, mające na celu przypomnienie seniorom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach wzięło udział prawie 90 seniorów.

5) Zajęcia gimnastyczne. W każdym z czterech kół terenowych zorganizowano zajęcia gimnastyczne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i samopoczucia seniorów. W zajęciach wzięło udział łącznie prawie 50 seniorów.

6) Wyjazdy edukacyjno-zdrowotne do Solca-Zdrój i okolic. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy do Solca-Zdroju i okolic (Ujazd lub Busko Zdrój). Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

IV. Edukacja turystyczna „Podróże w nieznane”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Klub Turysty. Kontynuowano działalność Klubu Turysty, w ramach którego kilkunastu seniorów brało udział w przygotowaniach wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu.

2) Wyjazd edukacyjno-turystyczny „Szlakiem Piastowskich Grodów”. W ramach 4-dniowego wyjazdu 44 seniorów zwiedziło Poznań, Gniezno, Kruszwicę, Kórnik, Ostrów Lednicki i Licheń.

V. Edukacja z zakresu funkcjonowania we współczesnym świecie „Będzie nam łatwiej”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Zajęcia z języka angielskiego. Utworzono dwie grupy: w Rudniku nad Sanem i Nisku. Każda grupa została objęta 30-godzinnymi zajęciami prowadzonymi na poziomie podstawowym. Uczestnicy poznali podstawowe zwroty w języku angielskim oraz nauczyli się reagować w najbardziej typowych sytuacjach. W zajęciach wzięło udział 22 seniorów.

2) Warsztaty artystyczno-manualne. Utworzono trzy grupy warsztatowe – w Rudniku nad Sanem, Nisku i Ulanowie. Każda grupa została objęta 20-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki tworzenia biżuterii i wykonywania różnego rodzaju dekoracji. W warsztatach wzięło udział 30 seniorów.

3) Warsztaty dekoracji stołów. Utworzono cztery grupy warsztatowe – po jednej w każdym z czterech kół terenowych. Każda grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki dekoracji stołów w zależności od pory roku i okoliczności. W warsztatach wzięło udział ponad 50 seniorów.

4) Warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbywały się w Ulanowie. Grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy nabywali zarówno teoretyczna jak i praktyczną wiedzę z zakresu fotografowania. W warsztatach wzięło udział 10 seniorów.

5) Wydanie kalendarza dla seniora z informacjami i fotorelacją z realizacji projektu.

6) Spotkanie podsumowujące. Seniorzy biorący udział w projekcie wezmą udział w spotkaniu podsumowującym w restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku nad Sanem. Na spotkaniu zostanie dokonane podsumowania projektu, a seniorzy zaprezentują swoje występy artystyczne. Dopełnieniem spotkania będzie wspólna kolacja i zabawa przy muzyce w wykonaniu kapeli.

„Aktywny senior” to już dziesiąty projekt realizowany dla seniorów przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” i piąty w ramach programu ASOS. Projekty te od kilku lat cieszą się wśród seniorów z terenu powiatu niżańskiego bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem.

Na realizację projektu „Aktywny senior” Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 134 102,00 zł.

Dziękujemy serdecznie wszystkim seniorom za udział w projekcie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu.

Operacja pt. „Promocja graficzna powiatu niżańskiego” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020.

Wartość operacji to 51.496,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie w promocji narzędzi graficznych.

W ramach operacji zostaną wykorzystane „tradycyjne” narzędzia promocyjne.

MAPA

W ramach operacji zostanie wykonana mapa kieszonkowa powiatu niżańskiego, która będzie zawierać m. in. informacje dot. ścieżek rowerowych, miejsc atrakcyjnych turystycznie.

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

W ramach operacji zostanie opracowany i wydany przewodnik turystyczny promujący obszar LGD. Dzięki przewodnikowi zainteresowani odwiedzeniem i zwiedzeniem powiatu niżańskiego będą mieli w ręku gotowy plan co, gdzie i kiedy zobaczyć, jak spędzić ciekawie i aktywnie czas, gdzie można się zatrzymać, posmakować tradycyjnych (i nie tylko) specjałów, a także poznać historię naszego terenu, ciekawostki związane z obszarem LGD.

MASKOTKA PROMUJĄCA OBSZAR LGD

W ramach operacji zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny skierowany szczególnie do najmłodszych (ale nie tylko) mieszkańców obszaru LGD i osób odwiedzających nasz powiat. Zadaniem uczestników będzie stworzenie własnego projektu maskotki, która swoim wizerunkiem będzie promować obszar LGD – powiat niżański podczas różnego typu imprez i spotkań skierowanych do mieszkańców powiatu oraz turystów. Na podstawie pracy plastycznej zostanie wykonana maskotka.

BRELOK

W ramach operacji zostanie wykonany brelok promujący obszar LGD – powiat niżański.

Operacja pt. „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020.

Wartość operacji to 52.069,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie w promocji narzędzi multimedialnych.

W ramach operacji zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia promocyjne:

FILMY PROMUJĄCE OBSZAR LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie filmu promującego obszar LGD,

b) Przygotowanie 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

c) Emisja filmu promującego obszar LGD i 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

d) Przygotowanie 10 krótkich filmów promocyjnych z najciekawszych wydarzeń z obszaru LGD wraz z emisją,

e) Przygotowanie filmu malowanie pisakiem promującego obszar LGD.

Do większości osób trafiają filmy krótkie, atrakcyjne i dynamiczne, ale są też tacy, którzy w spokoju lubią obejrzeć dłuższą projekcję. Stąd zaplanowano w ramach operacji wiele materiałów filmowych, które będą nie tylko emitowane w telewizji, ale również za pośrednictwem Internetu, FB czy youtube, które dostępne są dla użytkowników w każdym miejscu na świecie. Profesjonalnie wykonane filmy, przedstawiające teren obszaru LGD w sposób atrakcyjny, dostępne nie tylko w telewizji, czy na stronach internetowych gmin i powiatu niżańskiego, ale przede wszystkim w internecie przyczynią się do szerokiej promocji obszaru LGD. Filmy zostaną udostępnione zainteresowanym gminom z obszaru powiatu niżańskiego, zainteresowanym stowarzyszeniom, które często biorą udział w dużych imprezach w różnych częściach naszego kraju jako element promocyjny obszaru LGD.

Jako jeden z rodzajów filmów promujących obszar LGD zaplanowano film malowanie pisakiem. Jest to bardzo atrakcyjna, nietypowa, oryginalna i innowacyjna forma promocji obszaru LGD.

WIRTUALNA PROMOCJA OBSZARU LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie animacji promujących obszar LGD

Wykonane w ramach projektu profesjonalne zdjęcia pozwolą na stworzenie animacji prezentujących walory 7 gmin powiatu niżańskiego oraz powiatu niżańskiego (łącznie 8 animacji). Wykonane w sposób, który zachęcać będzie osoby zainteresowane powiatem niżańskim do jego odwiedzenia i skorzystania z wielu atrakcji, które powiat ma do zaproponowania.              

b) Przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach obszaru LGD

W ramach operacji zaplanowano przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach powiatu niżańskiego, w którym ujętych zostanie 28 obiektów, które zostaną uznane za najbardziej atrakcyjne i przyczyniające się do promocji powiatu niżańskiego poza jego obszarem.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROMUJĄCA OBSZAR LGD

a) Wykonanie zdjęć obszaru LGD

W ramach operacji zostanie powstanie minimum 100 zdjęć promujących obszar LGD. Zdjęcia zostaną wykonane przez profesjonalnego fotografa. Oprócz tradycyjnego wykorzystania zdjęć na stronach internetowych zostaną one również wykorzystane do wykonania magnesów i puzzli.

b) Wykonanie magnesów na lodówkę

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy magnesy. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc większość turystów poszukuje małych, ale ciekawych pamiątek, które można zabrać do plecaka. Bardzo często wybór pada właśnie na magnesy. Magnesy takie będą przekazywane jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających

nasz teren, ale również jak atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

c) Wykonanie puzzli

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy puzzle. Puzzle będą przekazywane do instytucji publicznych z terenu obszaru LGD jako element promocji obszaru LGD. Będą również przekazywane na zewnątrz jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających nasz teren i atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

Beneficjentami operacji będą zarówno mieszkańcy obszaru LGD, jak i osoby spoza tego obszaru. Materiały promocyjne przygotowane w ramach projektu będą dostępne zarówno na terenie obszaru LGD, jak i będą przekazywane poza obszar LGD (większość materiałów przygotowanych w ramach operacji będzie dostępna na stronach internetowych).

Do góry