Jesteś tutaj:

Miesiąc: wrzesień 2023

Przygotowując projekty skierowane dla osób starszych zawsze planujemy część działań zrealizować lokalnie tj. poprzez działania na terenie danej miejscowości. Jednym z przykładów takich działań były wspólne spacery. Zostały one zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W okresie od 7 sierpnia do 25 września 2023 r. seniorzy z każdego z czterech Kół Terenowych (Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów) zorganizowali lokalny spacer. W każdym z czterech spacerów brało udział po kilkunastu seniorów.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Program „Aktywni+” daje możliwość realizacji wielu ciekawych wydarzeń skierowanych do seniorów. Nasi seniorzy bardzo lubią wspólne spotkania integracyjne. Kolejne z takich spotkań odbyło się 21 września 2023 r. w Nisku. Zostało ono zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejscem spotkania była altana zlokalizowana nad stawami na Warchołach.

Na spotkanie przybyli seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem). Organizatorem i gospodarzem spotkania był Klub Seniora w Nisku. Spotkaniu towarzyszyło wspólne grillowanie, liczne występy artystyczne, śpiewy i tańce.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Rudniku nad Sanem.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Altana nad stawami na Warchołach to jedno z miejsc, w których lubią się wspólnie spotykać seniorzy z powiatu niżańskiego. Spotkanie integracyjne zorganizowano również z ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni”. Jego celem było dalsze pogłębianie integracji seniorów, rozwój solidarności i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19. Na spotkanie przybyli seniorzy z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 60 osób. Spotkaniu towarzyszyło wspólne grillowanie, liczne występy artystyczne, śpiewy i tańce.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Wyjazdy to jedna z ulubionych form aktywności seniorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” zorganizowało dwudniowy wyjazd aktywizacyjny do Warszawy, który odbył się w dniach 15-16 września 2023 r. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z terenu czterech gmin Powiatu Niżańskiego, łącznie 45 osób + obsługa projektu.

W organizację wyjazdu został zaangażowany Klub Turysty.

W ramach wyjazdu zwiedzono liczne atrakcje: Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Pałac Prezydencki, Rynek, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Zamek Królewski, Żoliborz – Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszko, Świątynia Opatrzności Bożej, Wilanów – Park  i Pałac Króla Jana III Sobieskiego, Łazienki. W wyjeździe wzięło udział 45 seniorów + obsługa projektu. Celem wyjazdu była aktywizacja seniorów, stworzenie ciekawej okazji do większego ruchu, zwiększenie ich wiedzy na temat dalszych regionów, zainteresowanie aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Posiadanie wiedzy z zakresu zdrowia jest niezwykle istotne zwłaszcza w wieku senioralnym, kiedy to różne dolegliwości coraz częściej dają o sobie znać. W związku z tym w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni” zaplanowano dwa spotkania z pielęgniarką z zakresu zdrowia. Drugie spotkanie odbyło się 13 września 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie. W spotkaniu wzięło udział 28 seniorów. Celem spotkania było podniesienie wiedzy seniorów z zakresu zdrowia. Zaproszona pielęgniarka poruszyła m.in. tematykę zdrowego i aktywnego życia dostosowanego do możliwości i wieku, sposobów walki z dolegliwościami, choroby zakaźne i szczepienia (COVID19).

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Wyjazdy to jedna z ulubionych form aktywności seniorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni” zorganizowano wyjazd integracyjno-zdrowotny w Lasy Janowskie. Celem zorganizowanego wyjazdu była wspólna integracja i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.

Pierwszym punktem wyjazdu były Momoty Górne i „dzieło serca i rąk” czyli zabytkowy, drewniany kościółek oraz jego otoczenie. Kolejnym punktem wyjazdu było Portowe Wzgórze, gdzie seniorzy odwiedzili pomnik, mogiły i przeszli trasę pieszą. Następnie seniorzy odwiedzili miejscowość Szklarnia i wysłuchali poruszającej historii sanitariuszki „Basi”. Następnie udano się na obiad, po którym zwiedzono wystawę przyrodniczą zlokalizowaną w siedzibie Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz samo otoczenie budynku. W drodze powrotnej zatrzymano się w centrum Janowa Lubelskiego aby seniorzy mogli spróbować janowskich lodów.

Wyjazd był obsługiwany cały czas przez przewodnika-pilota, dzięki czemu seniorzy na bieżąco poznawali historię i współczesne ciekawostki dotyczące zwiedzanego obszaru.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z czterech Kół Terenowych Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów tj. Nisko, Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, łącznie 41 osób.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W dniu 30 sierpnia 2023 r. zrealizowany drugi wyjazd pod hasłem „Szlakiem świętokrzyskich uzdrowisk” w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W wyjeździe wzięli udział seniorzy z dwóch kół terenowych PZERI (Krzeszów, Nisko).

W ramach wyjazdu seniorzy odwiedzili Solec Zdrój i Busko Zdrój. Niestety, z uwagi na nawałnicę, która miała miejsce poprzedniego dnia i spowodowanych przez nią zniszczeń, niemożliwe było wejście do Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.

W wyjeździe wzięło udział 45 seniorów.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Do góry