Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2023

Spotkania autorskie z osobami aktywnie działającymi skierowane do mieszkańców realizowane były w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 23.11.2022 r. w Świetlicy Jeżowe Błądki odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą Panem Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem. Spotkanie skierowane było do lokalnych liderów, działaczy społecznych, mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek.

W dniu 26.01.2023 r. w Harasiukach odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działająca z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Spotkanie przeprowadziła Pani Elżbieta Tomczak. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek i wynagrodzenie prowadzącej.

W dniu 30.01.2023 r. w Nowosielcu odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Spotkanie przeprowadził Pan Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, lokalny lider, działacz społeczny, inicjator różnych przedsięwzięć ważnych dla lokalnej społeczności. Tematem spotkania było inicjowanie działań społecznych, aktywność w sferze publicznej, zachęcanie do uczestniczenia w wyborach jako formie partycypacji społecznej i decydowanie o tym co może być w przyszłości.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 06.01.2023 r. w Krzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne dla lokalnych mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięło udział 33 seniorów. Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m.in. śpiewy, tańce.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Do góry