Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Jury konkursu wyłoniło 31 finalistów, którzy przeszli do II etapu.
II etap odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w formie online.

Gratulujemy!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Przypomnienie – do 24.10.2022 r. można zgłaszać się do konkursu historycznego online!

Konkurs wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918 – 1921”.

Harmonogram:

Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316

I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku) o godz. 17.00 i będzie aktywny 40 minut

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00

II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W okresie od 01.09.2022 r. do 18.10.2022 r. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji została udostępniona wystawa niepodległościowa „Lekcja o wolności”.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach projektu „Razem dla Niepodległej”.

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W ramach działania została przygotowana wystawa, której tematyka dotyczyła funkcjonowania niżańskiej edukacji i wpływu odzyskania niepodległości na polskie placówki edukacyjne na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (szkoły z ponad 100-letnią tradycją). Wystawa „Lekcja o wolności” została uroczyście otwarta i była pokazywana w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, gdzie mieściła się pierwsza siedziba niżańskiego Gimnazjum. Na wystawie zostały zaprezentowane archiwalne zdjęcia, które zostały poddane odpowiedniej obróbce. Zgromadzone fotografie, dokumenty i przedmioty miały za zadanie wprowadzić zwiedzających w atmosferę dawnej szkoły i zwrócić uwagę na wkład niżańskiej placówki oświatowej w kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

Zdjęcia zostały wydrukowane w większych formatach, został także przygotowany wydruk wielkoformatowy na tkaninie. Ponadto na potrzeby wystawy zostały wypożyczone i przetransportowane eksponaty.

Wystawa była dostępna dla wszystkich chętnych, w szczególności mieszkańców powiatu niżańskiego.

Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

6 października 2022 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem została przeprowadzona Gra edukacyjna pod tytułem „Odzyskanie Niepodległości. Pierwsi Prezydenci II Rzeczypospolitej”. Gra została zrealizowana w ramach projektu „Razem dla Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

W grze wzięły udział klasy pierwsza liceum oraz pierwsza technikum, a pomagali w jej realizacji i czuwali nad wykonaniem zadań starsi uczniowie z klasy III Liceum i III Technikum. W trakcie gry uczniowie wykonali szereg zaplanowanych uprzednio rozmaitych zadań np. rozwiązywali quiz, odnajdywali i odczytywali kody QR, deklamowali wiersze oraz rozpoznawali postacie historyczne wraz z utworami patriotycznymi. Końcową konkurencją było ułożenie życzeń dla naszej Ojczyzny i wizualizacja ich w formie plakatu. Po kilkugodzinnych zmaganiach i podliczeniu punktów zostały ogłoszone wyniki a uroczystego wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród dokonał Pan Dyrektor Szkoły Stanisław Haduch.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W dniach 30 września – 1 października 2022 r. odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach we współpracy z Powiatem Niżańskim.

W dniu 30 września 2022 r. zwiedzano Szydłów, a następnie Wiązownicę Kolonię, gdzie odbyło się spotkanie z lokalnym liderem Panem Jackiem Piwowarskim działającym w Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało obiad dla uczestników wizyty. Kolejnym punktem był przejazd do Koćmierzowa i zakwaterowanie
w Gościńcu. Dzień zakończyła wspólna kolacja przy ognisku z lokalnym liderem Panem Stanisławem Baską.

W dniu 1 października 2022 r. w Wiązownicy Kolonii uczestnicy wzięli udział w warsztatach z pieczenia proziaków oraz poznali tajniki budowy pieca i kuchni. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Aktywny uczeń Szkoły Podstawowej w Starym Narcie” to nowy projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Ruszyły już pierwsze działania projektowe, w ramach których realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dedykowane dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie.
W ramach projektu, uczniowie będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego, robotyki i programowania, edukacji wczesnoszkolnej, szachowych. Przedszkolaki wezmą udział w zajęciach z rytmiki i robotyki. Będą również realizowane warsztaty teatralne i literacko-czytelnicze oraz wycieczki jedno i dwudniowe do Warszawy, Krakowa, do Rzeszowskiego Teatru oraz fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie.

Projekt przewiduje zróżnicowane zajęcia edukacyjne, dopasowane do potrzeb uczniów tej Szkoły. Projekt powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” ze Publiczną Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Edukacji.

Organizatorem Konkursu wiedzy: „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921” jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  zadania  „Razem dla Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tematyka konkursu dotyczy pierwszych lat funkcjonowania II Rzeczypospolitej (1918-1921) – odrodzenie RP, gospodarka, ustrój. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy historycznej dotyczącej tego okresu.

Harmonogram:

  1. Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316
  2. I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie szkoły)
  3. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00
  4. II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Do góry