INFORMACJE O OPERACJI „PROMOCJA MULTIMEDIALNA POWIATU NIŻAŃSKIEGO”

Operacja pt. „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020.

Wartość operacji to 52.069,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie w promocji narzędzi multimedialnych.

W ramach operacji zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia promocyjne:

FILMY PROMUJĄCE OBSZAR LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie filmu promującego obszar LGD,

b) Przygotowanie 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

c) Emisja filmu promującego obszar LGD i 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

d) Przygotowanie 10 krótkich filmów promocyjnych z najciekawszych wydarzeń z obszaru LGD wraz z emisją,

e) Przygotowanie filmu malowanie pisakiem promującego obszar LGD.

Do większości osób trafiają filmy krótkie, atrakcyjne i dynamiczne, ale są też tacy, którzy w spokoju lubią obejrzeć dłuższą projekcję. Stąd zaplanowano w ramach operacji wiele materiałów filmowych, które będą nie tylko emitowane w telewizji, ale również za pośrednictwem Internetu, FB czy youtube, które dostępne są dla użytkowników w każdym miejscu na świecie. Profesjonalnie wykonane filmy, przedstawiające teren obszaru LGD w sposób atrakcyjny, dostępne nie tylko w telewizji, czy na stronach internetowych gmin i powiatu niżańskiego, ale przede wszystkim w internecie przyczynią się do szerokiej promocji obszaru LGD. Filmy zostaną udostępnione zainteresowanym gminom z obszaru powiatu niżańskiego, zainteresowanym stowarzyszeniom, które często biorą udział w dużych imprezach w różnych częściach naszego kraju jako element promocyjny obszaru LGD.

Jako jeden z rodzajów filmów promujących obszar LGD zaplanowano film malowanie pisakiem. Jest to bardzo atrakcyjna, nietypowa, oryginalna i innowacyjna forma promocji obszaru LGD.

WIRTUALNA PROMOCJA OBSZARU LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie animacji promujących obszar LGD

Wykonane w ramach projektu profesjonalne zdjęcia pozwolą na stworzenie animacji prezentujących walory 7 gmin powiatu niżańskiego oraz powiatu niżańskiego (łącznie 8 animacji). Wykonane w sposób, który zachęcać będzie osoby zainteresowane powiatem niżańskim do jego odwiedzenia i skorzystania z wielu atrakcji, które powiat ma do zaproponowania.              

b) Przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach obszaru LGD

W ramach operacji zaplanowano przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach powiatu niżańskiego, w którym ujętych zostanie 28 obiektów, które zostaną uznane za najbardziej atrakcyjne i przyczyniające się do promocji powiatu niżańskiego poza jego obszarem.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROMUJĄCA OBSZAR LGD

a) Wykonanie zdjęć obszaru LGD

W ramach operacji zostanie powstanie minimum 100 zdjęć promujących obszar LGD. Zdjęcia zostaną wykonane przez profesjonalnego fotografa. Oprócz tradycyjnego wykorzystania zdjęć na stronach internetowych zostaną one również wykorzystane do wykonania magnesów i puzzli.

b) Wykonanie magnesów na lodówkę

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy magnesy. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc większość turystów poszukuje małych, ale ciekawych pamiątek, które można zabrać do plecaka. Bardzo często wybór pada właśnie na magnesy. Magnesy takie będą przekazywane jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających

nasz teren, ale również jak atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

c) Wykonanie puzzli

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy puzzle. Puzzle będą przekazywane do instytucji publicznych z terenu obszaru LGD jako element promocji obszaru LGD. Będą również przekazywane na zewnątrz jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających nasz teren i atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

Beneficjentami operacji będą zarówno mieszkańcy obszaru LGD, jak i osoby spoza tego obszaru. Materiały promocyjne przygotowane w ramach projektu będą dostępne zarówno na terenie obszaru LGD, jak i będą przekazywane poza obszar LGD (większość materiałów przygotowanych w ramach operacji będzie dostępna na stronach internetowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *