Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-12-22

Jednym z priorytetów programu „Aktywni+” jest Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Jedną z form jest udział w różnego rodzaju zajęciach czy warsztatach.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zorganizowało kilka rodzajów zajęć:

warsztaty śpiewu (w zajęciach wzięły udział 2 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem i Ulanowa, łącznie 26 osób),

zajęcia gimnastyczne (w zajęciach wzięła udział grupa 13 seniorów z Rudnika nad Sanem),

zajęcia taneczno-ruchowe (w zajęciach wzięły udział 3 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Ulanowa, łącznie 35 osób),

zajęcia z języka angielskiego (w zajęciach wzięła udział grupa 8 seniorów z Niska),

warsztaty z zakresu nowych technologii (w zajęciach wzięły udział 3 grupy seniorów: z Rudnika nad Sanem, Krzeszowa i Niska, łącznie 19 osób).

Celem zajęć/warsztatów była, w zależności od ich rodzaju, aktywizacja seniorów, poprawa sprawności fizycznej i samopoczucia, udoskonalenie techniki śpiewu, poznanie i ćwiczenie nowych pieśni, praca nad emisją głosu, przygotowywanie się do występów, podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów z zakresu obsługi nowych technologii czy języka angielskiego.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Do góry