Jesteś tutaj:

Dzień: 2023-12-29

W dniu 28 grudnia 2023 r. w restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERiI tj. Rudnika nad Sanem, Niska, Krzeszowa i Ulanowa. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały: rezultaty i efekty poszczególnych działań, prezentacja multimedialna, dokumentacja fotograficzna, wnioski i rekomendacje na przyszłość. Seniorzy tradycyjnie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne.

Spotkanie podsumowujące było ostatnim działaniem zrealizowanym w ramach projektu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim seniorom za udział w projekcie!

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Do góry