SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE W RAMACH PROJEKTU „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

W Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego od października 2021 r. do stycznia 2023 r. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Do działań zrealizowanych w ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem angażowali się w formie wolontariatu uczniowie technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcącego. Łącznie w działaniach uczestniczyło 23 wolontariuszy. Była to dla nich okazja poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, integracja z lokalną społecznością oraz zdobycie doświadczenia współpracy w zespole.

W ramach projektu zrealizowano liczne wydarzenia, warsztaty, spotkania i akcje, tj.:

 • Wsparcie na starcie – zajęcia wprowadzające do wolontariatu,
 • Nowoczesne budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • Warsztaty z animacji,
 • Konferencja z udziałem psychologa dot. radzenia sobie ze stresem,
 • Młodzi mają głos! Spotkanie z prawnikiem,
 • Cykl wyjazdów do DPS: uczennice technikum fryzjerskiego – wolontariuszki obsługiwali podopiecznych,
 • Nowoczesny Szkolny Salon Urody,
 • Młodzi budowlańcy chętnie pomogą: uczniowie technikum budowlanego – wolontariusze wykonali proste prace dla osób starszych i samotnych,
 • Zbiórka żywności dla Banku Żywności,
 • Moli mali przyjaciele – akcja czytania bajek i zabaw młodzieży z przedszkolakami,
 • Młodzieżowa Rada Gminy – młodzież prowadziła konsultacje z władzami Gminy.

Podczas spotkania została przedstawiona relacja z realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. Uczestnikom spotkania został zapewniony poczęstunek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *