Aktualności

W dniu 10 sierpnia 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie plenerowe zrealizowane w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spotkanie odbyło się w Ulanowie na przystani.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem). Organizatorem i gospodarzem spotkania był Klub Seniora w Ulanowie. Seniorzy bawili się przy wspólnych tańcach, śpiewie i wspólnym grillowaniu. Dodatkową atrakcją był spływ galarem po rzece San.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa to seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • „Aktywni w swojej miejscowości” (spotkania plenerowe, wspólne spacery, wspólne wycieczki rowerowe),
 • „Aktywni kulturalnie” (warsztaty śpiewu, występy seniorów, wyjazdy aktywizacyjne do filharmonii/teatru/operetki),
 • „Aktywni i sprawni” (szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym i wolontariatu, pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, wyjazdy aktywizacyjno-zdrowotne „Szlakiem świętokrzyskich uzdrowisk”),
 • „Aktywni i ciekawi świata” (Klub Turysty, wyjazd aktywizacyjny),
 • „Aktywni i zaradni we współczesnym świecie” (zajęcia z języka angielskiego, warsztaty z zakresu nowych technologii, wydanie kalendarza, spotkanie podsumowujące).

Na realizację projektu Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” otrzymało kwotę 83.253,20 zł.

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Turysty w ramach projektu „Seniorzy aktywni i kreatywni” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem) należący do Klubu Turysty. W ramach spotkania omówiono zasady działania Klubu Turysty oraz wyjazdy planowane do realizacji.

Projekt „Seniorzy aktywni i kreatywni” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach inicjatywy „Seniorzy ponownie aktywni”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z czterech kół terenowych PZERI (Nisko, Ulanów, Krzeszów, Rudnik nad Sanem).

Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o inicjatywie i zaplanowanych działaniach. Na spotkaniu omówiono plan działania, wstępny podział obowiązków, poinformowano o konieczności promocji projektu w środowisku lokalnym. W spotkaniu wzięło udział 15 seniorów.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. grupa nieformalna pod nazwą „Grupa Inicjatyw Różnych” (w składzie: Katarzyna Woźniak, Stanisław Drygaś, Małgorzata Janiec) pod patronatem Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje inicjatywę „Seniorzy ponownie aktywni”.

Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.

Celem inicjatywy jest łagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na seniorów z terenu powiatu niżańskiego poprzez organizację działań edukacyjno-integracyjnych.

Odbiorcy inicjatywy to seniorzy z terenu powiatu niżańskiego – osoby w większości po 60 r.ż., głównie skupieni w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ok. 300 osób), obejmującym 4 koła terenowe tj. Rudnik nad Sanem, Nisko, Krzeszów, Ulanów.

W ramach inicjatywy zostaną zrealizowane następujące działania:

 • spotkanie organizacyjne,
 • spotkania z zakresu zdrowia,
 • spacery integracyjno-zdrowotne,
 • wyjazd integracyjno-zdrowotny,
 • spotkanie integracyjne.

Na realizację inicjatywy grupa nieformalna pozyskała środki w wysokości 5.500,00 zł.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy ponownie aktywni” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

W Zespole Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem odbyło się spotkanie podsumowujące projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego od października 2021 r. do stycznia 2023 r. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Do działań zrealizowanych w ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem angażowali się w formie wolontariatu uczniowie technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcącego. Łącznie w działaniach uczestniczyło 23 wolontariuszy. Była to dla nich okazja poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, integracja z lokalną społecznością oraz zdobycie doświadczenia współpracy w zespole.

W ramach projektu zrealizowano liczne wydarzenia, warsztaty, spotkania i akcje, tj.:

 • Wsparcie na starcie – zajęcia wprowadzające do wolontariatu,
 • Nowoczesne budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • Warsztaty z animacji,
 • Konferencja z udziałem psychologa dot. radzenia sobie ze stresem,
 • Młodzi mają głos! Spotkanie z prawnikiem,
 • Cykl wyjazdów do DPS: uczennice technikum fryzjerskiego – wolontariuszki obsługiwali podopiecznych,
 • Nowoczesny Szkolny Salon Urody,
 • Młodzi budowlańcy chętnie pomogą: uczniowie technikum budowlanego – wolontariusze wykonali proste prace dla osób starszych i samotnych,
 • Zbiórka żywności dla Banku Żywności,
 • Moli mali przyjaciele – akcja czytania bajek i zabaw młodzieży z przedszkolakami,
 • Młodzieżowa Rada Gminy – młodzież prowadziła konsultacje z władzami Gminy.

Podczas spotkania została przedstawiona relacja z realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. Uczestnikom spotkania został zapewniony poczęstunek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 30.01.2023 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem uczennice-wolontariuszki świadczyły usługi fryzjerskie dla babci i dziadka. Działanie było realizowane
w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w okresie od 01.10.2021 r. do 31.01.2023 r. z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
w ramach Funduszy EOG.

Z okazji Dnia babci i dziadka wolontariuszki technikum fryzjerskiego świadczyły usługi fryzjerskie zaproszonym z tej okazji babciom i dziadkom. W działaniu wzięło udział 12 uczennic – wolontariuszek.

W dniu 31.01.2023 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem uczennice – wolontariuszki prowadziły akcję czytania bajek i zabaw dla przedszkolaków z gminy Jeżowe. W akcji czytania bajek dla przedszkolaków udział wzięło 9 uczennic-wolontariuszek.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Spotkania autorskie z osobami aktywnie działającymi skierowane do mieszkańców realizowane były w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 23.11.2022 r. w Świetlicy Jeżowe Błądki odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą Panem Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem. Spotkanie skierowane było do lokalnych liderów, działaczy społecznych, mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek.

W dniu 26.01.2023 r. w Harasiukach odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działająca z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 12 osób. Spotkanie przeprowadziła Pani Elżbieta Tomczak. Celem spotkania było pokazanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Na spotkaniu zapewniony był poczęstunek i wynagrodzenie prowadzącej.

W dniu 30.01.2023 r. w Nowosielcu odbyło się spotkanie autorskie z osobą aktywnie działającą z udziałem mieszkańców. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Spotkanie przeprowadził Pan Sylwester Daśko – Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, lokalny lider, działacz społeczny, inicjator różnych przedsięwzięć ważnych dla lokalnej społeczności. Tematem spotkania było inicjowanie działań społecznych, aktywność w sferze publicznej, zachęcanie do uczestniczenia w wyborach jako formie partycypacji społecznej i decydowanie o tym co może być w przyszłości.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 06.01.2023 r. w Krzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne dla lokalnych mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięło udział 33 seniorów. Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m.in. śpiewy, tańce.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 28.12.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla mieszkańców powiatu niżańskiego w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Rudnika nad Sanem, Ulanowa, Niska i Krzeszowa. Spotkanie miało na celu integrację środowiskową seniorów. W spotkaniu wzięło udział 48 seniorów.

Seniorzy wspólnie przygotowali program występu m. in. śpiewy, występy kabaretowe.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Do góry