Jesteś tutaj:

Kategoria: Razem dla Niepodległej

Jury konkursu wyłoniło 31 finalistów, którzy przeszli do II etapu.
II etap odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w formie online.

Gratulujemy!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Przypomnienie – do 24.10.2022 r. można zgłaszać się do konkursu historycznego online!

Konkurs wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918 – 1921”.

Harmonogram:

Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316

I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku) o godz. 17.00 i będzie aktywny 40 minut

Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00

II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W okresie od 01.09.2022 r. do 18.10.2022 r. w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji została udostępniona wystawa niepodległościowa „Lekcja o wolności”.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach projektu „Razem dla Niepodległej”.

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W ramach działania została przygotowana wystawa, której tematyka dotyczyła funkcjonowania niżańskiej edukacji i wpływu odzyskania niepodległości na polskie placówki edukacyjne na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (szkoły z ponad 100-letnią tradycją). Wystawa „Lekcja o wolności” została uroczyście otwarta i była pokazywana w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, gdzie mieściła się pierwsza siedziba niżańskiego Gimnazjum. Na wystawie zostały zaprezentowane archiwalne zdjęcia, które zostały poddane odpowiedniej obróbce. Zgromadzone fotografie, dokumenty i przedmioty miały za zadanie wprowadzić zwiedzających w atmosferę dawnej szkoły i zwrócić uwagę na wkład niżańskiej placówki oświatowej w kształtowanie postaw patriotycznych uczniów.

Zdjęcia zostały wydrukowane w większych formatach, został także przygotowany wydruk wielkoformatowy na tkaninie. Ponadto na potrzeby wystawy zostały wypożyczone i przetransportowane eksponaty.

Wystawa była dostępna dla wszystkich chętnych, w szczególności mieszkańców powiatu niżańskiego.

Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

6 października 2022 r. w auli Zespołu Szkół w Jeżowem została przeprowadzona Gra edukacyjna pod tytułem „Odzyskanie Niepodległości. Pierwsi Prezydenci II Rzeczypospolitej”. Gra została zrealizowana w ramach projektu „Razem dla Niepodległej, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

W grze wzięły udział klasy pierwsza liceum oraz pierwsza technikum, a pomagali w jej realizacji i czuwali nad wykonaniem zadań starsi uczniowie z klasy III Liceum i III Technikum. W trakcie gry uczniowie wykonali szereg zaplanowanych uprzednio rozmaitych zadań np. rozwiązywali quiz, odnajdywali i odczytywali kody QR, deklamowali wiersze oraz rozpoznawali postacie historyczne wraz z utworami patriotycznymi. Końcową konkurencją było ułożenie życzeń dla naszej Ojczyzny i wizualizacja ich w formie plakatu. Po kilkugodzinnych zmaganiach i podliczeniu punktów zostały ogłoszone wyniki a uroczystego wręczenia pamiątkowych dyplomów i nagród dokonał Pan Dyrektor Szkoły Stanisław Haduch.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Organizatorem Konkursu wiedzy: „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921” jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Konkurs  organizowany  jest  w  ramach  zadania  „Razem dla Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tematyka konkursu dotyczy pierwszych lat funkcjonowania II Rzeczypospolitej (1918-1921) – odrodzenie RP, gospodarka, ustrój. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy historycznej dotyczącej tego okresu.

Harmonogram:

  1. Do 24 października uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do Pani Anny Brak przez dziennik lub osobiście – sala 316
  2. I etap – 26 października 17.00 (środa) – konkurs online (link zostanie umieszczony na stronie szkoły)
  3. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do 28 października do godz. 10.00
  4. II etap – 9 listopada godz. 17.00 – konkurs online

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W dniu 24 września 2022 r. w budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” odbył się Koncert „Czarniecki” dla Niepodległej.

Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Powiatem Niżańskim oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach projektu „Razem dla Niepodległej”, a dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Na koncercie wystąpiła młodzież kształcąca się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku pod dyr. Macieja Witka. Młodzież zaprezentowała repertuar pieśni patriotycznych/niepodległościowych.

Celem Koncertu „Czarniecki” dla Niepodległej było upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „NIEPODLEGŁA”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do  30 listopada 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Razem dla Niepodległej” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z trzema szkołami z terenu Powiatu Niżańskiego:Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czartoryskiego w Nisku

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu niżańskiego w wydarzeniach związanych ze świętowaniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości polskiej.

Projekt jest skierowany głównie do młodzieży.

W ramach projektu „RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ” zostaną zrealizowane następujące działania:

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku:

– Projekt edukacyjno-animacyjny „Pierwsze lata Niepodległej”.

– Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czartoryskiego w Nisku:

– Koncert niepodległościowy.

– Wystawa niepodległościowa.

W Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem:

– Gra edukacyjna „Odzyskanie niepodległości. Pierwsi prezydenci II Rzeczypospolitej”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego

Do góry