Aktualności

W dniach 27.04 2022 r., 28.04.2022 r., 09.05.2022 r., 12.05.2022 r., 16.05.2022 r. i 19.05.2022 r. w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica odbyło się szkolenie na temat budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Prowadzącym był Pan Grzegorz Kosek. W zajęciach wzięło udział 12 uczniów. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jak działa dom pasywny, jego roli w ochronie środowiska i wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii. Uczniowie nabyli wiedzę o nowoczesnych technologiach stosowanych w systemach domu pasywnego, materiałach budowlanych wykorzystywanych do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z poczęstunku.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 12.05.2022 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 odbył się wyjazd z przedszkolakami Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Racławicach do Hotelu Galicja w Ulanowie. Uczniowie-wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku pełnili funkcję opiekunów. W działaniu wzięło udział 8 wolontariuszy. Dzieci miały zapewnione zabawy, przejazd bryczką, zwiedzanie mini zoo, zabawy z animatorem i opiekę na świeżym powietrzu nad przedszkolakami. Zapewniono również obiad i słodki poczęstunek dla uczestników wycieczki.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 28.04.022 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyły się warsztaty z animacji. Prowadzącą była Pani Ilona Pięcińska. W warsztatach wzięło udział 18 uczniów. Uczniowie nabyli umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do właściwej realizacji założonych zadań związanych z organizacją zajęć przez animatora czasu wolnego. Uczniowie dowiedzieli się jak prowadzić zabawy integracyjne. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z poczęstunku.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 21.04 2022 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się sześciogodzinne szkolenie na temat organizacji wycieczek szkolnych. Prowadzącym była Pani Ilona Pięcińska. W szkoleniu wzięło udział 19 uczniów. Uczniowie nabyli potrzebne umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do właściwej realizacji założonych zadań związanych z organizacją wycieczek szkolnych. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z poczęstunku.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniach 07.04 2022 r., 08.04.2022 r. i 21.04.2022 r. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbyły się zajęcia wprowadzające do wolontariatu. Prowadzącym była Pani Marta Kossek – Dec. W zajęciach wzięło udział 12 uczniów. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się na czym polega wolontariat i kim jest wolontariusz, jakie są korzyści działań wolontariackich. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z poczęstunku.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 13.04 2022 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyły się sześciogodzinne zajęcia wprowadzające do wolontariatu. Prowadzącym był Pan Piotr Sekulski. W zajęciach wzięło udział 20 uczniów. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się na czym polega wolontariat i kim jest wolontariusz, jakie są korzyści działań wolontariackich. Podczas zajęć uczniowie skorzystali z poczęstunku.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniach 4, 11, 18, 28 marca 2022 r. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica przeprowadzono zbiórkę żywności. W przeprowadzenie zbiórki zostali zaangażowani wolontariusze nad którymi czuwał Pan Grzegorz Kosek. Zbiórka prowadzona była w siedzibie szkoły wśród uczniów, pracowników i nauczycieli. Zebrano żywność o długoterminowej przydatności do spożycia w ilości 34 kg. Po uzgodnieniu z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu w dniu 11 kwietnia 2022 r. żywność została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowem, który rozdysponuje ją wśród potrzebujących mieszkańców gminy Jeżowe.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniach 04.04.2022 r. i 11.04.2022 r., r. wolontariusze z klasy II technikum budowlanego pod nadzorem instruktora warsztatów Pana Roberta Szafrana wykonali prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie w gminie Jeżowe. Prace polegały na robotach malarskich oraz konserwacyjnych ścian wnętrz pomieszczeń socjalnych i pomocniczych domu opieki. Wykonano naprawy ubytków oraz powłoki malarskie ścian. W ramach działania został zakupiony sprzęt do sprzątania i prac budowlanych.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W dniu 24.01.2022 r. odbył się pierwszy z cyklu wyjazdów do Domu Pomocy Społecznej „U Aniołów” w Jeżowem-Kowalach. W wyjeździe wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, którzy pełnili funkcję wolontariuszy.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z przyjemnością zaprasza uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica do udziału projekcie pt. „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach.

Projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” jest realizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Do góry