ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA W RAMACH PROJEKTU „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

W dniach 4, 11, 18, 28 marca 2022 r. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica przeprowadzono zbiórkę żywności. W przeprowadzenie zbiórki zostali zaangażowani wolontariusze nad którymi czuwał Pan Grzegorz Kosek. Zbiórka prowadzona była w siedzibie szkoły wśród uczniów, pracowników i nauczycieli. Zebrano żywność o długoterminowej przydatności do spożycia w ilości 34 kg. Po uzgodnieniu z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu w dniu 11 kwietnia 2022 r. żywność została przekazana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowem, który rozdysponuje ją wśród potrzebujących mieszkańców gminy Jeżowe.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *