Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-10-15

W dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach inicjatywy pt. „Seniorzy wracają do aktywności”.

W spotkaniu organizacyjnym wzięli udział przedstawiciele seniorów z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Rudniku nad Sanem (Rudnik nad Sanem, Nisko, Ulanów i Krzeszów).

Celem spotkania było rozpowszechnienie informacji o inicjatywie i zaplanowanych działaniach.

Na spotkaniu omówiony został plan działania i dokonany wstępny podział obowiązków związany z realizowaną inicjatywą. Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani o konieczności promocji projektu w środowisku lokalnym.

„Inicjatywa pod nazwą „Seniorzy wracają do aktywności” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””

Do góry