Jesteś tutaj:

Tag: ncr

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” informuje, iż termin składania prac w ramach konkursu na wykonanie makiety galaru / makiety tratwy został przedłużony do dnia 19 lipca 2021 r.

Konkurs na wykonanie makiety jest organizowany przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” we współpracy z Powiatem Niżańskim w ramach operacji „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (młodzież maksymalnie do ukończenia szkoły średniej lub do 20 roku życia) zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. Powiat Niżański.

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Regulamin konkursu, wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.stowarzyszeniencr.pl 

Zachęcamy do udziału!

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na wykonanie makiety galaru / makiety tratwy organizowanym w ramach operacji „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia”.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” i Powiat Niżański zapraszają na warsztaty szkutnicze.

Poniżej znajduje się informacja o warsztatach oraz pliki do pobrania – formularz zgłoszeniowy i klauzula informacyjna.

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” podpisało umowę z Województwem Podkarpackim na realizację operacja pt. „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana do listopada 2021 r.

Wartość operacji to 60.000,00 zł.

Celem operacji „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo – ocalić od zapomnienia” jest zachowanie od zapomnienia ginących zawodów na obszarze LGD, którymi są: szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo, ich kultywowanie, zaszczepienie wśród młodzieży pasji do kontynuowania i wykonywania takich zawodów oraz promocja tożsamości kulturowej obszaru LGD/Powiatu Niżańskiego.

W ramach operacji zostaną zrealizowane następujące działania:

I. „Flisacy i szkutnicy” – unikatowe zawody lokalne:

1. Galar, jako atrakcja kultury lokalnej obszaru LGD – budowa galaru.

2. Galar, jako atrakcja kultury lokalnej obszaru LGD – warsztaty szkutnicze.

3. Galar i tratwa – atrakcje kultury lokalnej obszaru LGD – konkurs na wykonanie makiety galaru i makiety tratwy.

II. Rzeźba – warto wiedzieć jak to robić – warsztaty rzeźbiarskie.

III. „Ocalić od zapomnienia ginące zawody” – promocja ginących zawodów:

1. Uroczyste wodowanie galaru.

2. Flisacy i szkutnicy, zawody o których warto pamiętać – film.

3. To warto zobaczyć i zapamiętać – rzeźby promujące obszar LGD.

4. Rzeźbiarze Powiatu Niżańskiego – folder.

W okresie 03.08.2020 r. do 20.10.2020 Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizowało projekt pod tytułem „Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska” złożony do Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920″.

Projekt był realizowany w partnerstwie z trzema szkołami średnimi, których organem prowadzącym jest Powiat Niżański:

– Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,

– Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

– Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem.

Należy podkreślić, iż złożony przez Stowarzyszenie „NCR” projekt znalazł się na 12 miejscu listy rankingowej spośród 328 złożonych ofert.

Wartość całego projektu to 30 324,00 zł, z czego:

– 22 824,00 zł to dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”,

– 7 500,00 zł to dofinansowanie ze środków Powiatu Niżańskiego.

Celem projektu było zwiększenie aktywności mieszkańców powiatu niżańskiego w  wydarzeniach związanych ze świętowaniem rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwowości polskiej w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu wspólnie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zorganizowano dwuetapowy Konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej skierowany do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego. Dla finalistów II etapu konkursu zorganizowano rajd tematyczny do Komarowa i przewidziano nagrody. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zorganizowano również wystawę tematyczną pod tytułem „Bitwa Warszawska, lata dwudzieste, lata trzydzieste w Nisku i okolicach”.

W Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbył się z kolei wykład dotyczący wpływu Bitwy Warszawskiej na odbudowę Państwa Polskiego połączony z panelem dyskusyjnym poprowadzony przez dra Grzegorza Pawlikowskiego – pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Zespole Szkół w Jeżowem zorganizowano również grę edukacyjną pod tytułem „Niepodległa w sercach, Bitwa Warszawska”. W ramach gry zespoły uczniowskie pokonywały zadania związane tematycznie z obudową niepodległej Polski i wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. Uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Niżański.

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem zorganizowano dwudniową grę terenową pod tytułem „Niepodległość jest w nas – Bitwa Warszawska”. W grę zaangażował się Hufiec ZHP Nisko im. Szarych Szeregów. W ramach gry zespoły uczniowskie pokonywały zadania związane tematycznie z obudową niepodległej Polski i wydarzeniami Bitwy Warszawskiej. Uczniowie brali udział m.in. w takich działaniach jak: odwiedzenie mogił żołnierskich i prace porządkowe przy mogiłach, zadania z elementami survivalu i wykorzystaniem technik harcerskich. Podsumowaniem dwudniowej gry było wspólne ognisko, podczas którego uczestnicy gry otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Niżański.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM SZKOŁOM I KADRZE PEDAGOGICZNEJ ZA ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ PROJEKTU ORAZ UCZNIOM ZA UDZIAŁ W DZIAŁANIACH!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego.

W dniu 15 października 2020 r. finaliści Konkursu wiedzy o Bitwie Warszawskiej wzięli udział w rajdzie tematycznym w miejsce bitwy pod Komarowem. Rajd został zorganizowany w ramach zadania „Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej″ oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Za organizację rajdu odpowiadał Pan Roman Podgórski.

W ramach rajdu uczestnicy najpierw spotkali się z Panem Tomaszem Dudkiem – Prezesem Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Dowódcą Komarowskiej Potrzeby. W ramach tego spotkania poruszono temat wojny polsko-bolszewickiej, a w szczególności Bitwy pod Komarowem.

W drugiej części rejdu tematycznego uczniom została zaprezentowana rekonstrukcja – kawalerzysta z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Spotkanie zostało zakończone wspólnym posiłkiem (ognisko).

Bitwa pod Komarowem była największą bitwą konnicy w wojnie polsko–bolszewickiej.

Więcej zdjęć z wyjazdu na naszym profilu facebook.

Zdjęcia: Katarzyna Woźniak

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego.

W dniu 7 października 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica wzięli udział w grze edukacyjnej pt. „Niepodległa w sercach. Bitwa Warszawska”. Gra została zorganizowana w ramach zadania „Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej″ oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Za organizację gry odpowiadał Pan Bogdan Sieńko.

Celem gry było przypomnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 i Bitwie Warszawskiej również na naszym terenie.

Wydarzenie polegało na organizacji i przeprowadzeniu gry edukacyjnej, w której zespoły uczniowskie pokonywały zadania związane tematycznie z obudową niepodległej Polski i wydarzeniami Bitwy Warszawskiej.

Centrum gry został „Sztab Marszałka” zorganizowany w szkolnej klasie. Uczniowie brali udział m.in. w takich zadaniach jak: QUIZ na temat odzyskania niepodległości oraz Bitwy Warszawskiej, gra z wykorzystaniem kodów QR, układanie wierszy dla Niepodległej, konkurs dot. rozpoznawania utworów muzycznych i obrazów czy układanie życzeń dla Niepodległej i zapisanie ich w formie plakatu. Uczestnicy gry otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Niżański.

Zdjęcia: Bogdan Sieńko, Katarzyna Woźniak

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego.

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Prezes Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zapraszają uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego do udziału w Konkursie Wiedzy o Bitwie Warszawskiej organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”. Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 – Program Dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej″ i środków Powiatu Niżańskiego.  

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską 1920, a także rozwijanie zainteresowania  historią Polski wśród młodzieży.   

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo w dniach 22 września 2020 r. (I etap) oraz 1 października 2020 r. (II etap). Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 września 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz formy Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Wacław Piędel – Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

Krystyna Wszołek – Prezes Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Niżańskiego.

W okresie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizowało projekt pt. „Aktywny senior” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych z terenu powiatu niżańskiego oraz zwiększenie aktywności osób starszych poprzez edukację i aktywność społeczną w okresie realizacji projektu.

Grupą docelową projektu byli seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) zamieszkujący powiat niżański, w szczególności osoby należące do jednego z czterech Kół Terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem (Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Krzeszów).

Działania w ramach projektu były realizowane według następujących ścieżek:

I. Edukacja lokalno-regionalna „Cudze chwalicie…”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Spotkanie edukacyjno-lokalne z kulturą flisacką w Ulanowie. W ramach spotkanie 70 seniorów wzięło udział w biesiadzie flisackiej. Biesiadę poprzedziło zwiedzanie Muzeum Flisactwa Polskiego.

2) Spotkanie edukacyjno-lokalne „Nad Błękitnym Sanem” w Krzeszowie. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W spotkaniu wzięło udział 75 seniorów.

3) Wyjazd edukacyjno-regionalny do Jarosławia i okolic. W ramach wyjazdu ponad 40 seniorów zwiedziło centrum  Jarosławia (m.in. Kamienicę Orsettich, Podziemne Przejście Turystyczne, Rynek i okolice oraz piękną cerkiew grekokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego), Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu oraz niewielki skansen przy Zajeździe „Pastewnik” w Przeworsku.

II. Edukacja kulturalna „Kulturalne spotkania”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Warsztaty śpiewu. Ponad 20 członków Zespołu Śpiewaczego „Wiklina” z Rudnika nad Sanem wzięło udział w 30-godzinnych warsztatach śpiewu. Ponadto na potrzeby Zespołu zostały zakupione jednolite elementy strojów.

2) Występy seniorów. Seniorzy uczęszczający na warsztaty śpiewu prezentowali swoje umiejętności m.in. podczas uroczystości i przeglądów twórczości seniorskiej.

3) Spotkanie edukacyjno-kulturalne w Nisku. Spotkanie miało charakter plenerowy i było połączone ze wspólnym grillowaniem. W ramach spotkania seniorzy z Koła Terenowego w Nisku zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.

4) Wyjazdy edukacyjne do filharmonii/teatru/operetki. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy: do Teatru Muzycznego w Lublinie na koncert „Anna German i Bernard Ładysz jakich nie znacie”, do Filharmonii Lubelskiej na koncert „Magia starego kina” i do Teatru im. Juliusz Osterwy w Lublinie na spektakl „Seks nocy letniej”. Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

III. Edukacja prozdrowotna i na rzecz opieki nad osobami starszymi „Żyjemy zdrowo i pomagamy”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1)Szkolenie z zakresu pomocy osobom starszym. W szkoleniu wzięło udział 16 seniorów z czterech Kół Terenowych. Celem szkolenia było uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi i wiedzy z zakresu wolontariatu.

2) Pomoc osobom starszym przez seniorów-wolontariuszy. Seniorzy którzy wzięli udział w ww. szkoleniu zaangażowali się w pomoc innym osobom starszym. Na zasadzie wolontariatu pomagali osobom potrzebującym m.in. w codziennych obowiązkach.

3) Spotkania edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z lekarzem z zakresu zdrowia. W spotkaniach wzięło udział ponad 100 seniorów.

4) Spotkania edukacyjne z ratownikiem. W każdym z czterech kół terenowych odbyło się spotkanie edukacyjne z ratownikiem medycznym, mające na celu przypomnienie seniorom podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniach wzięło udział prawie 90 seniorów.

5) Zajęcia gimnastyczne. W każdym z czterech kół terenowych zorganizowano zajęcia gimnastyczne mające na celu poprawę sprawności fizycznej i samopoczucia seniorów. W zajęciach wzięło udział łącznie prawie 50 seniorów.

6) Wyjazdy edukacyjno-zdrowotne do Solca-Zdrój i okolic. W ramach projektu zorganizowano trzy wyjazdy do Solca-Zdroju i okolic (Ujazd lub Busko Zdrój). Łącznie w wyjazdach wzięło udział ponad 140 seniorów.

IV. Edukacja turystyczna „Podróże w nieznane”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Klub Turysty. Kontynuowano działalność Klubu Turysty, w ramach którego kilkunastu seniorów brało udział w przygotowaniach wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu.

2) Wyjazd edukacyjno-turystyczny „Szlakiem Piastowskich Grodów”. W ramach 4-dniowego wyjazdu 44 seniorów zwiedziło Poznań, Gniezno, Kruszwicę, Kórnik, Ostrów Lednicki i Licheń.

V. Edukacja z zakresu funkcjonowania we współczesnym świecie „Będzie nam łatwiej”

W ramach tej ścieżki dla seniorów zrealizowano następujące działania:

1) Zajęcia z języka angielskiego. Utworzono dwie grupy: w Rudniku nad Sanem i Nisku. Każda grupa została objęta 30-godzinnymi zajęciami prowadzonymi na poziomie podstawowym. Uczestnicy poznali podstawowe zwroty w języku angielskim oraz nauczyli się reagować w najbardziej typowych sytuacjach. W zajęciach wzięło udział 22 seniorów.

2) Warsztaty artystyczno-manualne. Utworzono trzy grupy warsztatowe – w Rudniku nad Sanem, Nisku i Ulanowie. Każda grupa została objęta 20-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki tworzenia biżuterii i wykonywania różnego rodzaju dekoracji. W warsztatach wzięło udział 30 seniorów.

3) Warsztaty dekoracji stołów. Utworzono cztery grupy warsztatowe – po jednej w każdym z czterech kół terenowych. Każda grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy poznawali tajniki dekoracji stołów w zależności od pory roku i okoliczności. W warsztatach wzięło udział ponad 50 seniorów.

4) Warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbywały się w Ulanowie. Grupa została objęta 10-godzinnymi zajęciami. W ramach warsztatów seniorzy nabywali zarówno teoretyczna jak i praktyczną wiedzę z zakresu fotografowania. W warsztatach wzięło udział 10 seniorów.

5) Wydanie kalendarza dla seniora z informacjami i fotorelacją z realizacji projektu.

6) Spotkanie podsumowujące. Seniorzy biorący udział w projekcie wezmą udział w spotkaniu podsumowującym w restauracji „Orle Gniazdo” w Rudniku nad Sanem. Na spotkaniu zostanie dokonane podsumowania projektu, a seniorzy zaprezentują swoje występy artystyczne. Dopełnieniem spotkania będzie wspólna kolacja i zabawa przy muzyce w wykonaniu kapeli.

„Aktywny senior” to już dziesiąty projekt realizowany dla seniorów przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” i piąty w ramach programu ASOS. Projekty te od kilku lat cieszą się wśród seniorów z terenu powiatu niżańskiego bardzo dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem.

Na realizację projektu „Aktywny senior” Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” pozyskało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę 134 102,00 zł.

Dziękujemy serdecznie wszystkim seniorom za udział w projekcie!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu.

W okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 14 lipca 2019 r. realizowaliśmy inicjatywę pn. „Spotkania z kulturą rycerską”. W inicjatywie brali udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem.

Celem inicjatywy była poprawa dostępu do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci

z Rudnika nad Sanem poprzez organizację warsztatów i wyjazdu edukacyjnego.

W ramach inicjatyw przeprowadzono następujące działania:

1. Warsztaty literackie.

2. Warsztaty plastyczne.

3. Wyjazd edukacyjny do Sandomierza.

4. Spotkanie podsumowujące realizację inicjatywy.

Inicjatywa była realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z realizacji inicjatywy.

Do góry