Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami (m.in. ograniczenia w poruszaniu się, zakaz zgromadzeń)  Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” informuje, iż zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Język obcy to podstawa” są odwołane do 11 kwietnia 2020 r.

Uczestnicy projektu „Język obcy to podstawa” zostaną poinformowani sms-owo lub telefonicznie o wznowieniu zajęć.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zamknięciem placówek edukacyjnych Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” odwołuje wszystkie zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Język obcy to podstawa” od dziś do odwołania.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Język obcy to podstawa”.

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w kursach języka angielskiego na różnych poziomach.

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego do udziału w projekcie.

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.

Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia w miejscowościach: Nisko, Rudnik nad Sanem, Jeżowe, Leżajsk.

Różne poziomy.

Projekt jest realizowany w okresie 01.08.2019 r. – 30.06.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Operacja pt. „Promocja graficzna powiatu niżańskiego” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020.

Wartość operacji to 51.496,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie w promocji narzędzi graficznych.

W ramach operacji zostaną wykorzystane „tradycyjne” narzędzia promocyjne.

MAPA

W ramach operacji zostanie wykonana mapa kieszonkowa powiatu niżańskiego, która będzie zawierać m. in. informacje dot. ścieżek rowerowych, miejsc atrakcyjnych turystycznie.

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

W ramach operacji zostanie opracowany i wydany przewodnik turystyczny promujący obszar LGD. Dzięki przewodnikowi zainteresowani odwiedzeniem i zwiedzeniem powiatu niżańskiego będą mieli w ręku gotowy plan co, gdzie i kiedy zobaczyć, jak spędzić ciekawie i aktywnie czas, gdzie można się zatrzymać, posmakować tradycyjnych (i nie tylko) specjałów, a także poznać historię naszego terenu, ciekawostki związane z obszarem LGD.

MASKOTKA PROMUJĄCA OBSZAR LGD

W ramach operacji zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny skierowany szczególnie do najmłodszych (ale nie tylko) mieszkańców obszaru LGD i osób odwiedzających nasz powiat. Zadaniem uczestników będzie stworzenie własnego projektu maskotki, która swoim wizerunkiem będzie promować obszar LGD – powiat niżański podczas różnego typu imprez i spotkań skierowanych do mieszkańców powiatu oraz turystów. Na podstawie pracy plastycznej zostanie wykonana maskotka.

BRELOK

W ramach operacji zostanie wykonany brelok promujący obszar LGD – powiat niżański.

Operacja pt. „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego” jest realizowana przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w okresie wrzesień 2019 – wrzesień 2020.

Wartość operacji to 52.069,00 zł.

Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie w promocji narzędzi multimedialnych.

W ramach operacji zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia promocyjne:

FILMY PROMUJĄCE OBSZAR LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie filmu promującego obszar LGD,

b) Przygotowanie 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

c) Emisja filmu promującego obszar LGD i 7 filmów promujących poszczególne gminy z obszaru LGD,

d) Przygotowanie 10 krótkich filmów promocyjnych z najciekawszych wydarzeń z obszaru LGD wraz z emisją,

e) Przygotowanie filmu malowanie pisakiem promującego obszar LGD.

Do większości osób trafiają filmy krótkie, atrakcyjne i dynamiczne, ale są też tacy, którzy w spokoju lubią obejrzeć dłuższą projekcję. Stąd zaplanowano w ramach operacji wiele materiałów filmowych, które będą nie tylko emitowane w telewizji, ale również za pośrednictwem Internetu, FB czy youtube, które dostępne są dla użytkowników w każdym miejscu na świecie. Profesjonalnie wykonane filmy, przedstawiające teren obszaru LGD w sposób atrakcyjny, dostępne nie tylko w telewizji, czy na stronach internetowych gmin i powiatu niżańskiego, ale przede wszystkim w internecie przyczynią się do szerokiej promocji obszaru LGD. Filmy zostaną udostępnione zainteresowanym gminom z obszaru powiatu niżańskiego, zainteresowanym stowarzyszeniom, które często biorą udział w dużych imprezach w różnych częściach naszego kraju jako element promocyjny obszaru LGD.

Jako jeden z rodzajów filmów promujących obszar LGD zaplanowano film malowanie pisakiem. Jest to bardzo atrakcyjna, nietypowa, oryginalna i innowacyjna forma promocji obszaru LGD.

WIRTUALNA PROMOCJA OBSZARU LGD

W ramach operacji zaplanowano:

a) Przygotowanie animacji promujących obszar LGD

Wykonane w ramach projektu profesjonalne zdjęcia pozwolą na stworzenie animacji prezentujących walory 7 gmin powiatu niżańskiego oraz powiatu niżańskiego (łącznie 8 animacji). Wykonane w sposób, który zachęcać będzie osoby zainteresowane powiatem niżańskim do jego odwiedzenia i skorzystania z wielu atrakcji, które powiat ma do zaproponowania.              

b) Przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach obszaru LGD

W ramach operacji zaplanowano przygotowanie wirtualnego spaceru po atrakcjach powiatu niżańskiego, w którym ujętych zostanie 28 obiektów, które zostaną uznane za najbardziej atrakcyjne i przyczyniające się do promocji powiatu niżańskiego poza jego obszarem.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROMUJĄCA OBSZAR LGD

a) Wykonanie zdjęć obszaru LGD

W ramach operacji zostanie powstanie minimum 100 zdjęć promujących obszar LGD. Zdjęcia zostaną wykonane przez profesjonalnego fotografa. Oprócz tradycyjnego wykorzystania zdjęć na stronach internetowych zostaną one również wykorzystane do wykonania magnesów i puzzli.

b) Wykonanie magnesów na lodówkę

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy magnesy. Podczas zwiedzania ciekawych miejsc większość turystów poszukuje małych, ale ciekawych pamiątek, które można zabrać do plecaka. Bardzo często wybór pada właśnie na magnesy. Magnesy takie będą przekazywane jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających

nasz teren, ale również jak atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

c) Wykonanie puzzli

Dzięki wykonanym w ramach projektu cyfrowym zdjęciom najciekawszych miejsc na obszarze LGD będzie można wykonać ciekawe i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy puzzle. Puzzle będą przekazywane do instytucji publicznych z terenu obszaru LGD jako element promocji obszaru LGD. Będą również przekazywane na zewnątrz jako materiał promocyjny dla turystów odwiedzających nasz teren i atrakcyjny element promocji obszaru LGD poza obszarem.

Beneficjentami operacji będą zarówno mieszkańcy obszaru LGD, jak i osoby spoza tego obszaru. Materiały promocyjne przygotowane w ramach projektu będą dostępne zarówno na terenie obszaru LGD, jak i będą przekazywane poza obszar LGD (większość materiałów przygotowanych w ramach operacji będzie dostępna na stronach internetowych).

Informujemy, iż pozostały wolne miejsca na kursy języka angielskiego w ramach projektu „Język obcy to podstawa”. Tym samym Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu naboru
i rekrutacji uczestników projektu „Język obcy to podstawa” ogłasza dodatkowy termin naboru dokumentów – od dnia 18.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza:
– osoby, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia 3.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
– osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą (m.in. osoby planujące złożyć wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do PUP i innych instytucji)
– podmioty, które już prowadzą działalność gospodarczą
do skorzystania z oferty Punktu Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej.
Udział w formach wsparcia oferowanych przez Punkt jest bezpłatne.

Więcej o ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE WOLONTARIUSZY „WSPARCIE NA STARCIE” W RAMACH PROJEKTU „KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM”

W dniach 18 – 25 października 2016 r. w czterech szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego odbyły się zajęcia zwiększające kompetencje wolontariuszy „Wsparcie na starcie”. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach projektu „Każdy może zostać wolontariuszem” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania „Wolontariat w szkołach i placówkach”. W projekcie biorą udział następujące szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku,
Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem,
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
Warsztaty przeprowadził Pan Konrad Mężyński – Prezes stalowowolskiego Stowarzyszenia „Dobro Powraca”.

W ramach warsztatów uczniowie biorący udział w projekcie mogli podnieść swój poziom wiedzy na temat wolontariatu oraz świadomość na temat działalności wolontarystycznej.

W ramach warsztatów uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza, jakie są zalety bycia wolontariuszem. Zostali również zapoznani z przykładami dobrych praktyk dotyczących działań wolontariackich.

Do góry