Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-07-14

W okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Seniorzy z pasją” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dot. ww. projektu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele seniorów z terenu Powiatu Niżańskiego. W spotkaniu wziął udział również Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dofinansowano ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Do góry