„MŁODZI BUDOWLAŃCY CHĘTNIE POMOGĄ” – DZIAŁANIA UCZNIÓW ZS JEŻOWE W RAMACH PROJEKTU „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”

W dniach 04.04.2022 r. i 11.04.2022 r., r. wolontariusze z klasy II technikum budowlanego pod nadzorem instruktora warsztatów Pana Roberta Szafrana wykonali prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie w gminie Jeżowe. Prace polegały na robotach malarskich oraz konserwacyjnych ścian wnętrz pomieszczeń socjalnych i pomocniczych domu opieki. Wykonano naprawy ubytków oraz powłoki malarskie ścian. W ramach działania został zakupiony sprzęt do sprzątania i prac budowlanych.

Ww. działanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *