Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-11-26

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” pozyskało dofinansowanie na realizację projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2022 roku.

Na realizację projektu pozyskano kwotę 24.187,00 euro.

Projekt ma na celu zaangażowanie obywatelek i obywateli w sprawy publiczne i działania społeczne.

Projektem zostaną objęte przedszkolaki, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. W realizację projektu zostaną w szczególny sposób zaangażowane dwie szkoły prowadzone przez Powiat Niżański: Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

W ramach projektu planujemy realizację następujących działań:

1. Działania edukacyjne zwiększające kompetencje (warsztaty, konferencja, spotkania, wyjazdy studyjne, debata, szkolenia)

2. Działania aktywizujące (imprezy środowiskowe, wyjazdy i wycieczki szkolne, wolontariat uczniowski, spotkania integracyjne, konkurs na realizację inicjatyw i realizacja wybranych inicjatyw).

3. Akcje i kampanie (zbiórka żywności, akcja czytania bajek).

4. Partycypacja (konsultacje dot. utworzenia młodzieżowej rady gminy, spotkanie podsumowujące realizację projektu i promującego jego efekty).

O wszelkich działaniach realizowanych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Do góry