ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU TELC

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” realizuje projekt pt. „Język obcy to podstawa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie egzaminu TELC z języka angielskiego dla maksymalnie 200 osób dorosłych na poziomie A1/A2/B1/B2. 

Poniżej załączamy zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia egzaminu TELC dla maksymalnie 200 osób dorosłych z języka angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *